Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

NAWIGACJA

konferencjaCPCG

Drukuj

W dniach 26-27 września 2011 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 4 odbyła się międzynarodowa konferencja Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar. Organizatorem konferencji była Katedra Językoznawstwa i Metodyki Nauczania Języków Obcych WSEH kierowana przez dra hab. Bogusława Bierwiaczonka, profesora WSEH oraz Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Tematem ogólnym konferencji były możliwości stosowania gramatyki kognitywnej

w badaniach kontrastywnych. Szczegółowe zagadnienia obejmowały:

  • porównanie analitycznych i syntetycznych zasobów języków,
  • fleksja wobec konstrukcji frazowych i zdaniowych,
  • co rozumiemy przez ekwiwalencję kognitywną,
  • reprezentacja kontrastów leksykalnych miedzy językami,
  • ekwiwalencja konceptualna wobec różnic kategorialnych,
  • wpływ metonimii i metafory na różnice gramatyczne,
  • rola gramatyki konstrukcji w gramatyce kontrastywnej,
  • różnice funkcjonalne i pragmatyczne między konstrukcjami,
  • problem gramatykalizacji w gramatyce kontrastywnej.

 

Wykłady plenarne wygłosili wybitni specjaliści w dziedziny językoznawstwa kognitywnego:

1) Francisco J. Ruiz de Mendoza (University of La Rioja, Logroño, Spain):

The equipollence hypothesis at work: enhancing descriptive complexity and explanatory adequacy in systematizing contrasts across languages at various levels of linguistic inquiry.

2) Mario Brdar (University of Osijek, Croatia) and Rita Brdar-Szabo (Loránd Eötvös University, Budapest, Hungary):

Metonymic networks, subjecthood, and topic continuity across languages:  When tiers collapse and and chains break

3) Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki):

Cognitive Corpus Studies: Qualitative & Quantitative Parameters in Contrasting Languages

4) Bogusław Bierwiaczonek (Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej):

Contrasting constructions

Temat konferencji oraz wysoki poziom wystąpień plenarnych przyciągnęły niemal trzydziestu uczestników, w tym prelegenta z Japonii, pięcioosobową grupę uczestników z Hiszpanii, badaczy z Belgii i Słowacji oraz przedstawicieli właściwie wszystkich ważnych polskich ośrodków naukowych zajmujących się studiami kontrastywnymi. Jak stwierdzili wszyscy, łącznie z wykładowcami plenarnymi, poziom zdecydowanej większości referatów był tak wysoki, że zasługują one szybką  publikację. Redakcji tomu podjął się prof. Bierwiaczonek. Tom ukaże się nakładem Wydawnictwa WSEH w roku 2012.

 

Poza walorami naukowymi, konferencja była też niezwykle udana towarzysko i krajoznawczo. Nasi goście świetnie czuli się biesiadując i debatując wieczorami w uczelnianym pubie Oscar Wilde, natomiast wrześniowe słońce pozwoliło im docenić całe piękno i bogactwo kulturowe Bielska.