Pomiń aktualności

Aktualności

Obraz Administracja Użytkownik
Akademicki Żłobek
Administracja Użytkownik w dniu poniedziałek, 25 maj 2015, 02:36 napisał(a)
 

Od nowego roku akademickiego 2015/16 w ramach programu „MALUCH na uczelni” Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna zaprasza do zapisywania dzieci do Akademickiego Żłobka „Super Niania”.

 

Akademicki Żłobek „Super Niania” będzie miejscem stworzonym przez doświadczonego pedagoga, mamę 4-letniego Mikołaja, która od 7 lat pracuje z dziećmi w podobnej placówce.

 

Kontakt w sprawie zapisów do żłobka:

Aneta Nitecka

Tel. 600 292 475

e-mail: najlepszaniania@onet.eu

Informacje o Akademickim Żłobku „Super Niania” w pliku PDF

 

 

Pismo gratulacyjne

Zdaniem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia równowagę między życiem rodzinnym a nauką. Cieszymy się, że właśnie do grona takich uczelni należy Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.

Nasza uczelnia jako jedna z 43 uczelni będzie realizować program „MALUCH na uczelni”.

 

Program „MALUCH na uczelni” to wspólne działanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Program ma pomóc studentom, doktorantom i wszystkim pracownikom uczelni w łączeniu nauki i pracy z opieką nad dziećmi. Ma zapobiegać sytuacjom, gdy pojawienie się dziecka zmusza młodych rodziców do przerwania studiów czy rezygnacji z pracy naukowej. Program jest też odpowiedzią na częsty problem z miejscami opieki w placówkach samorządowych, na przykład przy braku meldunku w danej gminie.

 

Więcej informacji na temat programu MALUCH na uczelni uzyskać można pod adresem http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-nauki-przyjazna-uczelnia-realizuje-zasady-etyczne-tworzy-dobre-srodowisko-pracy-i-zapewnia-rownowage-miedzy-zyciem-rodzinnym-a-nauka.html

 
Obraz Administracja Użytkownik
Konferencja w Kijowie
Administracja Użytkownik w dniu piątek, 8 maj 2015, 16:07 napisał(a)
 

W dniach 28-29 kwietnia 2015 roku w Kijowie na Ukrainie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Zrównoważony rozwój – ХХІ wiek: zarządzanie, technologie, modele (czytania naukowe im. Igora Nedina)”.

Współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Podczas konferencji omówiono szeroki zakres problemów naukowych związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską i trwałego rozwoju Europy w ogólnym rozumieniu.

Na konferencji zostały zaprezentowane referaty z Ukrainy, Polski, Łotwy i Bułgarii.

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były:

  • teoria i metodyka zarządzania zrównoważonym rozwojem,
  • polityka regionalna zrównoważonego rozwoju,
  • zasoby zrównoważonego rozwoju,
  • praktyczne wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju,
  • modele matematyczne i technologie informacyjne w systemach zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem i moderatorem konferencji był Pan doktor Ievgen Khlobystov, profesor WSEH.

Wygłoszone referaty zostały opublikowane w monografii. Wśród autorów oprócz profesorów WSEH znaleźli się również studenci naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

 
Obraz Administracja Użytkownik
Zaproszenie na szkolenie
Administracja Użytkownik w dniu środa, 6 maj 2015, 12:36 napisał(a)
 

 
Obraz Administracja Użytkownik
Gratulacje
Administracja Użytkownik w dniu niedziela, 26 kwiecień 2015, 18:08 napisał(a)
 

Pani Profesor Eva Sikorova po raz kolejny została nominowana do corocznej nagrody MOSTY. Jest ona od wielu lat zaangażowana w działalność na rzecz Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych w Republice Czeskiej.

Jednocześnie otrzymaliśmy informację o jej ponownym wyróżnieniu – jako Honorowego Członka European Who is Who Association.

Zaszczyceni tymi faktami, gratulujemy Pani Profesor.

 
Obraz Administracja Użytkownik
Czasopismo „Scientific Journal MIND”
Administracja Użytkownik w dniu niedziela, 26 kwiecień 2015, 16:06 napisał(a)
 

Z radością informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny wydał postanowienie (Sygn. akt I Ns Rej. Pr 11/15) o wpisaniu czasopisma „Scientific Journal MIND” do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (numer rejestru: 897, liczba porządkowa wpisu: 1). Czasopismo będzie ukazywać się z częstotliwością raz na pół roku. Trwają prace redakcyjne nad przygotowaniem pierwszego numeru.

 
Obraz Administracja Użytkownik
Konferencja w Czeskim Cieszynie
Administracja Użytkownik w dniu sobota, 25 kwiecień 2015, 17:00 napisał(a)
 

W dniu 22 kwietnia 2015 roku w Czeskim Cieszynie odbyła się XII międzynarodowa konferencja dla studentów pt.:

OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE PRO VYŠŠÍ ZAMĚSTNANOST A LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 W konferencji uczestniczyli studenci z Czech i Polski.

Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną reprezentowało 6 studentek: Małgorzata Szczelina, Ilona Florek, Katarzyna Ochodek, Jadwiga Hansel, Katarzyna Czypek i Małgorzata Oleksy. Przedstawiły wraz ze studentami z Czech referat pt: „Ekonomiczne, środowiskowe i energetyczne odzyskiwanie odpadów w rolnictwie, budownictwie i edukacji”.

 

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zarządzania ochroną środowiska i energetyką. Uczestnicy konferencji poznali także praktyczne podejście do wykorzystania zasobów ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno specjalistów ds. ekologii i energetyki, jak i studentów. Konferencję można uznać za sukces organizacyjny i merytoryczny.

 

Opiekunem studentów ze strony naszej Uczelni była Pani dr hab. Eva Sikorová, prof. WSEH - koordynator współpracy polsko-czeskiej w zakresie naukowo-badawczym.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

 
Obraz Administracja Użytkownik
Informacja o trybie przyznawania stypendiów
Administracja Użytkownik w dniu środa, 25 marzec 2015, 13:50 napisał(a)
 

Szanowni  Państwo!

Uprzejmie informujemy, że do Rektora i Uczelnianej Komisji Stypendialnej wpłynęło:

- 13 podań o przyznanie stypendium socjalnego,

- 6 podań o przyznanie stypendium specjalnego,

- 32 podania o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

- 5 podań o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie po pisemnej informacji uzyskanej z MNiSW o wysokości dotacji przeznaczonej na pomoc materialna dla studentów. Świadczenia stypendialne będą przyznawane, niezależnie od daty przyznania, od marca tego roku (czyli na 5 miesięcy semestru letniego).

Informacje o rozdziale środków na pomoc materialną dla studentów zostanie niezwłocznie podana do Państwa wiadomości po zakończeniu prac Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

 
Obraz Administracja Użytkownik
Organizacja pracy Sekretariatu
Administracja Użytkownik w dniu poniedziałek, 12 styczeń 2015, 09:30 napisał(a)
 

Przypominamy, że Sekretariat Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych jest nieczynny w każdy poniedziałek i wtorek następujący po zjeździe (zajęciach sobotnio-niedzielnych).

 
Obraz Administracja Użytkownik
Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Administracja Użytkownik w dniu sobota, 6 grudzień 2014, 14:08 napisał(a)
 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy o wydaniu POZYTYWNEJ oceny w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne oraz jakościowe.

Następna ocena programowa na kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

 
Obraz Administracja Użytkownik
Organizacja pracy Sekretariatu
Administracja Użytkownik w dniu niedziela, 23 listopad 2014, 15:45 napisał(a)
 

Przypominamy, że Sekretariat Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych jest nieczynny w każdy poniedziałek i wtorek następujący po zjeździe (zajęciach sobotnio-niedzielnych).

 

Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Podanie

Podanie

Pobierz tutaj podanie. Wypełniony i podpisany druk można składać w sekretariacie.

Pomiń Kategorie kursówPomiń Kodeks etyki pracownika naukowego

Kodeks etyki pracownika naukowego

Pomiń Karta praw studenta

Karta praw studenta

Pomiń Pomoc dla studenta niepełnosprawnego

Pomoc dla studenta niepełnosprawnego

Pomiń Wzory prezentacjiPomiń Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznychPomiń Numer konta Uczelni

Numer konta Uczelni

Wszystkie wpłaty proszę przekazywać na adres:

Wyższa Szkoła

Ekonomiczno-Humanistyczna

ul. Sikorskiego 4

43-300 Bielsko-Biała

na konto w Banku Handlowym w Warszawie o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975.

Pomiń Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

Kontakt z administratorem:

Łukasz Fibinger
Dział IT - Informatyk

lfibinger@wseh.pl

tel.: (33) 816 51 69/70 wew. 14

Pomiń Zaloguj sięPomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 Dziś środa, 27 maj 27 28 29 30
31