Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

oferta-edukacyjna

Certyfikowany Project Manager

Drukuj

Uczestnicy kursu nabywając kompetencje w zawodzie project managera spełniają wymagania rynku pracy w zakresie posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji kluczowych oraz kompetencji cenionych wśród pracodawców i organizacji pracodawców.


Kurs pozwolą na przygotowanie wysokiej klasy menedżerów, będących specjalistami prowadzącymi projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe i edukacyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Proces kształcenia odbywać się będzie poprzez przekazywanie kursantom specjalistycznej, praktycznej wiedzy i nabywanie przez nich umiejętności niezbędnych do metodycznego zarządzania projektami i specyficznymi przedsięwzięciami.


1.    Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji projektów
2.    Dostarczenie wiedzy o projektowym podejściu do zarządzania, filozofii zarządzania projektami, metodach i narzędziach stosowanych w pracy Project Managera
3.    Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania projektami
4.    Rozwój kompetencji istotnych w zawodzie Project Managera
5.    Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy Project Managera
6.    Wzrost świadomości na temat idei projektowanego zarządzania w organizacjach
7.    Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu projektów


Tryb i warunki rekrutacji
1.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:
a.    kwestionariusz osobowy
b.    dowód osobisty (do wglądu)
c.    kserokopię dowodu wpłaty
2.    O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie pytania dotyczące aspektów merytorycznych kursuh certyfikowany Projekt Manager kierować można do naszych ekspertów:

w środy kontakt w godzinach 11-14 pod numerem telefonu:

602551739 - Pani Magdalena Kutak - Project Manager

w poniedziałki kontakt w godzinach 10-16 pod numerem telefonu:

693451872 - Pani Anna Bereś - Project Manager IPMA-C