Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

uczelnia

Historia i misja

Drukuj

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 1997 roku pod pierwotną nazwą Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, korzystając z bazy lokalowej i materialnej oraz doświadczeń College'u THE TOP.

Dynamiczny rozwój oraz utworzenie dwóch nowych kierunków humanistycznych - filologii i politologii spowodowały zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Uczelnie wciąż łączy ścisła współpraca z College'em THE TOP, który jako najstarsza szkoła językowa na Podbeskidziu i współzałożyciel WSEH przekazał Uczelni swoje bogate doświadczenie i tradycje.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna stała się pionierem na Podbeskidziu w zakresie prowadzenia humanistycznych kierunków studiów.

Od początku swego istnienia kładzie szczególny nacisk w programie kształcenia na wiedzę z zakresu nauk o Europie, języków obcych i na praktyki zawodowe, co w nowych warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szczególnie ważne dla absolwentów Uczelni, a także dla regionu i kraju. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną studiują w niej studenci z całego kraju i z zagranicy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna przywiązuje wielką wagę do kształtowania postaw obywatelskich oraz przestrzegania zasad tolerancji, które wynikają z solidnego wykształcenia opartego na zasadach etycznych zgodnie z sentencją Katona Starszego, że orator vir bonus dicendi peritus.

Wynika z niej dla nas, że człowiek wykształcony, czyli orator, a więc mówca, czyli także polityk, nauczyciel oraz człowiek zarządzający innymi i mający na nich wpływ, powinien być nie tylko biegłym w posługiwaniu się słowem i wiedzą, ale również dobry, czyli zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych. Takie zasady przyświecają całej wspólnocie akademickiej, stanowiąc ideowy fundament Statutu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej.

Uczelnia działa na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-348TBM/2000 i jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.


Misja Uczelni

„Misją Uczelni jest obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata”


Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania.