Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

oferta-edukacyjna

Studia podyplomowe, szkolenia, kursy

Drukuj

 

 


 

Studia podyplomowe:

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA - NOWOŚĆ!

SZTUKA COACHINGU W BIZNESIE - NOWOŚĆ!

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER - NOWOŚĆ!

 

PUBLIC RELATIONS

Program studiów

W trakcie zajęć słuchacze i słuchaczki poznają możliwości stosowania wszystkich narzędzi i technik PR. Równolegle z wykładami prowadzone będą zajęcia warsztatowe z zakresu organizowania działu PR w przedsiębiorstwie, metod i technik PR, podstaw pisania tekstów prasowych, praktyki wystąpień radiowych
i telewizyjnych, organizacji imprez i sponsoringu oraz zarządzania antykryzysowego.

Dlaczego warto podjąć studia „Public Relations”?

 • studia umożliwiają zdobycie nowego, ciekawego zawodu, który zdecydowanie zwiększy konkurencyjność absolwenta i absolwentki na rynku pracy;
 • ukończenie tego kierunku daje duże możliwości wyboru potencjalnego miejsca pracy w różnych branżach;
 • kontakt z praktykami prowadzącymi zajęcia pozwala na zdobywanie wiedzy od najlepszych;
 • studia kształtują wysokiej klasy specjalistów i specjalistki public relations, posiadających najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie, pozwalające podjąć pracę jako kadra zarządzająca, personel działu PR firm prywatnych i państwowych czy też organizacji politycznych.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Program studiów

Program studiów obejmuje obszary zarządzania zasobami i procesami współczesnego przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji, trendów i instrumentów. Pośród realizowanych przedmiotów znajdą się zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami materialnymi (w tym z budową i metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa, nowoczesnym marketingiem i procesami logistycznymi), zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym pomiarem jego kapitału intelektualnego oraz zasobami informacyjnymi w oparciu o informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem). W ramach studiów przewidziane są także zajęcia z zakresu etyki menedżerskiej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wiedza i umiejętności zarządzania organizacją komercyjną zostaną poparte praktykami w wiodących instytucjach i firmach województwa śląskiego.

Dlaczego warto podjąć studia „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”?

 • studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktycznych umiejętności, mających bezpośredni wpływ na samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie różnych obszarów zarządzania;
 • absolwenci i absolwentki mogą znaleźć zatrudnienie jako kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach.

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Program studiów

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii stosowanej w biznesie, w połączeniu z zagadnieniami
z dziedziny rynków finansowych, negocjacji i etyki w biznesie. Ponadto uczestnicy i uczestniczki zdobędą praktyczne umiejętności unikania błędów przy szacowaniu ryzyka, budowania stosunków w biznesie zgodnie z zasadami psychologii, zapoznają się z zagadnieniami manipulacji czy perswazji oraz zasadami przełamywania obojętności konsumentów.

Dlaczego warto podjąć studia „Psychologia w biznesie”?
Uczestnicy i uczestniczki:

 • zdobędą wiedzę z zakresu psychologii pracy, motywowania do działania, negocjowania
  i rozwiązywania konfliktów, budowania właściwych stosunków w organizacji biznesowej, skutecznej reklamy i pracy z klientem;
 • nauczą się radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji oraz unikania błędów przy szacowaniu
  i podejmowaniu ryzyka;
 • poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania i wykorzystania wiedzy w tym zakresie.
JĘZYKI OBCE W BIZNESIE
 • Prowadzisz transakcje z zagranicznymi kontrahentami, ale brakuje Ci czasem odpowiednich wyrażeń?
 • Chciałbyś / chciałabyś zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zdobyć wymarzoną pracę?
 • Potrzebujesz wskazówek jak przygotować efektywną prezentację biznesową lub poprowadzić spotkanie po angielsku?

Zapraszamy na studia podyplomowe „Języki obce w biznesie”!

Adresaci

Program Studiów skierowany jest do pracowników / pracowniczek firm międzynarodowych, instytucji, administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorców prowadzących transakcje z zagranicznymi kontrahentami oraz absolwentów / absolwentek studiów wyższych poszukujących pracy w Polsce i zagranicą - dla wszystkich osób podnieść swoje kwalifikacje i wiarygodność w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym.

 

Cele

Celem Studiów jest rozwinięcie biegłości w zakresie Business English w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, komunikacyjnymi i interpersonalnymi, potrzebnymi do skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i piśmie z zagranicznymi klientami i partnerami biznesowymi. Studia prezentują wiedzę z różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz uczą jej skutecznego aplikowania w konkretnych sytuacjach, ułatwiając realizację codziennych obowiązków zawodowych w środowisku anglojęzycznym.


Program studiów

Studia pogłębiają wiedzę i systematyzują niezbędne słownictwo branżowe, a także doskonalą efektywne komunikowanie się w takich obszarach, jak np.:

 • prowadzenie spotkań i rozmów telefonicznych,
 • załatwianie formalności,
 • obsługa klientów,
 • przygotowanie raportów i prezentacji biznesowych,
 • korespondencja służbowa i handlowa.

Program Studiów obejmuje ponadto rozwijanie umiejętności porozumiewania się w drugim języku nowożytnym (poziom podstawowy), co stanowi cenny, dodatkowy atut dla osób poszukujących pracy lub starających się o awans.


Jakie są wstępne wymagania?

Każdy uczestnik / uczestniczka studiów podyplomowych „Języki obce w biznesie” musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B2, FCE), potwierdzoną wewnętrznym testem sprawdzającym (pisemnym i ustnym) lub stosownym certyfikatem.


Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe "Języki obce w biznesie"?

 • odpowiednia „kąpiel” językowa – większość zajęć prowadzona jest w języku angielskim, co daje możliwość osłuchania się z terminologią branżową, stwarza okazję do własnych wypowiedzi i wykształca automatyczne reakcje komunikacyjne w środowisku obcojęzycznym;
 • elastyczna oferta – przekazywana wiedza i umiejętności dostosowywane są do uczestników / uczestniczek projektu zgodnie z ich potrzebami i biegłością w zakresie Business English;
 • obszerne kompendium wiedzy – zajęcia, często przybierające formę warsztatów, urozmaica bogaty merytorycznie materiał w wersji tak drukowanej, jak i elektronicznej: książki (aż 9 podręczników znanych wydawnictw!), skrypty, prezentacje w PowerPoint czy materiały zamieszczane na platformie e-learningowej;
 • wyselekcjonowana kadra – do współpracy zaprosiliśmy znakomitych wykładowców i praktyków z bogatym dorobkiem, którzy podzielą się swoją wiedzą, zdobywaną przez wiele lat;
 • indywidualna opieka koordynatora – jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania projektu, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym z każdym uczestnikiem / uczestniczką;
 • zewnętrzny dyplom TOEIC – uczestnicy Studiów mogą przystąpić do egzaminu TOEIC i otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego (punktacja od 10–990 wraz ze szczegółowym raportem wyników), który uznawany jest przez 10 000 globalnych firm i korporacji, w tym Służbę Cywilną w Polsce;
 • inwestycja w siebie – usystematyzowanie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności czytania, pisania i rozmawiania po angielsku w obszarze biznesu to lokata w lepszą przyszłość.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLING

CEL I ZADANIA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom eksperckiej wiedzy z zakresu controlingu oraz rachunkowości zarządczej, a także nabycie przez nich umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają praktyczne zasady projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw. Nabędą umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania, kontroli kosztów oraz analizy sprawozdań finansowych i stosowania nowoczesnych metod zarządzania finansami przedsiębiorstw.

KADRA I WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków – dyrektorów finansowych, i specjalistów w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych, budowlano-montażowych, które wdrożyły nowoczesne systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu.

 • EWA FLOR - Doradca Podatkowy z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym  i księgowości. Obecnie Dyrektor Departamentu Podatków w Getin Noble Bank S.A. Wcześniej Menadżer w Ernst & Young a także BDO. Brała udział w projektach międzynarodowych dotyczących optymalizacji podatkowych i restrukturyzacyjnych. Doradzała polskim spółkom giełdowym. W trakcie uzyskiwania uprawnień na Biegłego Rewidenta. Autorka publikacji  o tematyce podatkowej. Wykładowca szkoleniowy
 • SŁAWOMIR LASOTA – Dyrektor finansowy Parku Śląskiego, wieloletni trener studiów MBA. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz stypendysta na Otto Friedrich Uniwersitat w Bamberg (Niemcy). Specjalizuje się w doradztwie oraz szkoleniach w zakresie rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, controllingu oraz zarządzaniu płynnością finansową. Na dorobek zawodowy składa się wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu i zarządzania płynnością finansową w ponad dwudziestu przedsiębiorstwach, m.in. w Grupie LOTOS.
 • TOMASZ SOWIŃSKI – trener, praktyk zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, coach, wykładowca uniwersytecki i MBA, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z pasji i doświadczenia trener od 17 lat. Jako trener/wykładowca zrealizował samodzielnie ponad 2000 dni szkoleniowych.
 • JAROSŁAW BOGUSZ – ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności: organizacja i zarządzanie oraz odbył szereg staży naukowych: w European School of Management w Niemczech (Paris – Berlin – Oxford – Madrid – Berlin), Middlesex University Business School w Wielkiej Brytanii oraz School of Management (Lund University) w Szwecji. Od wielu lat jest doradcą zarządów spółek i trenerem w zakresie nowoczesnych metod zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu planowaniu strategicznym. Przeprowadza audyty i warsztaty strategiczne, kieruje procesem planowania strategicznego oraz tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także oraz wdrażaniem systemów zarządzania. Będąc konsultantem służy wiedzą i doświadczeniem polskim i międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce.

KORZYŚCI

•           użyteczna wiedza z rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania

•           poprawa przepływu informacji między jednostkami wewnętrznymi firmy

•           poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia,

•           praktyczne metody wykorzystania narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego

ADRESACI

Nowoczesny i unikalny program skierowany do menedżerów i pracowników firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych w tym:

•           kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie

•           przedsiębiorców zainteresowani wykorzystaniem informacji z rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji, planowaniu i kontroli,

•           głównych księgowych i pracowników działów księgowości,  pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą

•           pracowników działów controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów itp. którzy przygotowują informacje do zarządzania.

•           studia przeznaczone są również dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry łącznie 224 godz. są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele.

PROGRAM STUDIÓW

1.         Wstęp do zarządzania finansowego

Finansowa natura przedsiębiorstwa, Sprawozdania finansowe, Wskaźniki finansowe

2.         Rachunkowość Finansowa

Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Ewidencja i rozliczanie kosztów

Rachunek kosztów

Sprawozdawczość finansowa

3.         Prawo podatkowe, zobowiązania o charakterze podatkowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od towarów i usług

Inne podatki (m.in. PIT, PCC, Podatek od nieruchomości)

Wynik księgowy a wynik podatkowy

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

4.         Wstęp do Rachunkowość Zarządczej

5.         Rachunek kosztów i metody ich rozliczania

Rachunek Kosztów Pełnych

Rachunek Kosztów Zmiennych

Activity Based Costing

6.         Analiza progu rentowności i kalkulacje cenowe

Założenia analizy Break Even Point

Zależności matematyczne

Decyzje menedżerskie płynące z analizy BEP

Marża a Narzut

Metody kalkulowania cen

7.         Controlling Strategiczny

Wizja, misja, cele strategiczne.

Analizy rozwoju firmy

Budowanie strategii

Biznes plan

Długoterminowe planowanie finansowe

8.         Controlling Inwestycyjny, pozyskiwanie kapitału

Wartość pieniądza w czasie

Inwestowanie

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Analiza opłacalności inwestycji

9.         Controlling operacyjny. Budżetowanie

Zakres odpowiedzialności budżetowej

Budżetowanie przychodów i kosztów działalności firmy

Budżetowanie kosztów utrzymania potencjału

Procedury i formularze budżetowe

Negocjacje i zatwierdzanie budżetu

10.       Kontrola budżetu, analiza i interpretacja odchyleń

Rachunek Kosztów Postulowanych

Separowanie odchyleń

Obliczanie i analiza odchyleń

Metody raportowania realizacji budżetu

11.       Controlling Finansowy, prognozy płynności

Rentowność, a płynność finansowa

Zarządzanie Kapitałem Pracującym

Prognozowanie wpływów i wydatków

Przepływy pieniężne Cash Flow

Ujęcie menedżerskie Funds Flow

12.       Projekt dyplomowy - seminarium

 

FORMY ZALICZENIA

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu na podstawie zaliczeń przedmiotów oraz obrony pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po zgłoszeniu on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

SZKOLENIA KOMPLEMENTARNE Z PROGRAMEM STUDIÓW

A. Informatyka w controllingu – wielowymiarowe bazy danych

Systemy wspierające Controlling

Obiekty, atrybuty relacje

Budowa baz wielowymiarowych

Generowanie raportów

Czas trwania 16 godz.

B. Audyt wewnętrzny i Kontrola Zarządcza

Natura spółek sektora publicznego

Kontrola finansów publicznych

Audyt wewnętrzny

Kontrola Zarządcza

Czas trwania 16 godz.

C. Usługi bankowe

Specyfika usług bankowych

Produkty bankowe

Budowa wniosku kredytowego

Negocjowanie z bankami

Czas trwania 16 godz.

D. Psychologia pracy Controllera

Zarządzanie działem Controllingu

Współpraca z menedżerami firmy

Prowadzenie negocjacji budżetowych

Elementy motywowania i rozwiązywania konfliktów

Czas trwania 16 godz.

E. Controlling w projektach

Wskaźniki oceny projektów

Projekty wspierające wewnętrzny rozwój firmy

Projekty inwestycyjne

Zarządzanie kosztami i czasem projektu

Czas trwania 16 godz.

W przypadku ukończenia studiów podyplomowych i min. 3 szkoleń lub ukończenia 5 szkoleń z w/w tematów uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu: MENEDZER CONTROLINGU i są zwolnieni z wnoszenia opłaty egzaminacyjnej która wynosi 850 zł./os. 

 

Szkolenia:

PUBLIC RELATIONS: NOWOCZESNE KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiadomości i umiejętności niezbędne do świadomego kreowania wizerunku firmy. Ponadto uzupełnieniem programu są zajęcia z zakresu wzbudzania kreatywności biznesowej, które jest elementem niezbędnym dla tworzenia skutecznych strategii komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę różny poziom wiedzy uczestników poszczególne zagadnienia zostały dobrane w taki sposób, aby każda osoba byłą w stanie zrozumieć i zastosować w praktyce poszczególne treści programowe. Liczne ćwiczenia oraz przykłady z życia, a także odwołanie do doświadczeni uczestników mają za zadanie wskazać im drogę do samodzielnego wykorzystywania ich w realnej sytuacji biznesowej.

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie podzielone zostało na 4 moduły:

 1. Kreatywne zarządzanie marką i budowanie wizerunku.
 2. Komunikacja 360 stopni.
 3. Projektowanie strategii komunikacyjnej.
 4. E-wizerunek czyli jak zaistnieć w Internecie.

Każdy z modułów przybliża uczestników szkolenia do zdobycia wiedzy z zakresu mechanizmów służących do komunikacji firmy z jej otoczeniem, a także umożliwia im zobaczenia jak dane narzędzia komunikacyjne funkcjonują w praktyce. Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby po jego ukończeniu uczestnicy mogli samodzielnie zająć się kreowaniem wizerunku własnej firmy.

TREŚCI PROGRAMOWE SZKOLENIA:

 1. pojęcie oraz elementy marki,
 2. osobowość i symbol marki,
 3. zarządzanie marką,
 4. określanie wymagań konsumentów,
 5. koncepcja poziomów marki,
 6. rola wartości w kreowaniu wizerunku,
 7. filozofia Kaizen,
 8. ustalanie wizji i misji firmy,
 9. narzędzia służące rozwijaniu kreatywności biznesowej,
 10. cele i funkcje reklamy,
 11. rodzaje przekazów reklamowych,
 12. narzędzia komunikacji marketingowej,
 13. zasady współpracy z agencją reklamową,
 14. tworzenie strategii komunikacyjnej,
 15. określanie grupy docelowej,
 16. praca z briefem i pozycjonowanie własnej firmy,
 17. segmentacja rynku,
 18. omówienie profilu konsumenta w Polsce,
 19. zasady kreowania wizerunku w sieci,
 20. budowanie strategii komunikacyjnej online,

- tworzenie własnego serwisu www,

- narzędzia reklamy banerowej,

- reklama niestandardowa.

METODY I FORMY REALIZACJI SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów z elementami wykładu akademickiego. Uczestnicy wykonywać będą liczne ćwiczenia praktyczne oraz rozwiązywać studia przypadków. Program szkolenia bazuje w dużej części na cyklu efektywnej nauki Kolb’a.

REZULTATY SZKOLENIA:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał i potrafił wykorzystać narzędzia komunikacji marketingowej,
a także nabędzie umiejętności projektowania strategii reklamowej oraz kreowania pożądanego wizerunku firmy.

Liczba godzin: 32.

PUBLIC RELATIONS W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi sytuacji kryzysowych
w przedsiębiorstwach, wskazanie i przećwiczenie metod public relations w sytuacjach kryzysu oraz zarządzania kryzysami. Uczestnicy szkolenia poznają zasady skutecznego i szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej oraz skutecznej komunikacji w kryzysie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają również wiele praktycznych wskazówek, co robić w sytuacjach kryzysowych, by przedsiębiorstwo nie straciło wizerunku oraz zaufania klientów.

Praktyczne ćwiczenia w postaci: warsztatów, studiów przypadku oraz symulacji mają za zadanie przygotować uczestników szkolenia do zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Skrócony opis szkolenia:

Program szkolenia obejmuje m.in.:

 1. wyjaśnienie istoty pojęcia public relations,
 2. krótką charakterystykę instrumentów PR,
 3. zasady współpracy z mediami,
 4. charakterystykę sytuacji kryzysowych ich typy oraz etapy,
 5. 5. działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej ze szczególnym   uwzględnieniem roli mediów,
 6. przykłady sprawnego zarządzania kryzysem, działań antykryzysowych i klasycznych błędów wynikających z braku przygotowania.

Uczestnicy podczas szkolenia otrzymają niezbędną dawkę wiedzy, którą później wykorzystują podczas warsztatów, symulacji oraz do rozwiązywania studiów przypadków.

Treści programowe szkolenia:

 1. Istota public relations
 2. Zadania oraz zakres działań public relations
 3. Czym public relations nie jest
 4. Instrumenty public relations
 5. Współpraca z mediami

- Prawo prasowe

- Praktyka wystąpień radiowych i telewizyjnych – warsztaty

- Podstawy pisania tekstów prasowych – warsztaty

 1. Definicja sytuacji kryzysowej
 2. Typy sytuacji kryzysowych
 3. Etapy sytuacji kryzysowych
 4. Public relations w sytuacjach kryzysowych

- Plan działań w sytuacji kryzysowej

- Działania w trakcie sytuacji kryzysowej

- Sytuacja kryzysowa a media

- Organizowanie konferencji prasowych

- Udzielanie wywiadów telewizyjnych

- Oświadczenia prasowe

- Strona internetowa – narzędzie komunikacji w kryzysie

 1. Działania po opanowaniu kryzysu
 2. Analiza działań public relations w sytuacjach kryzysowych na wybranych przykładach.
 3. Studia przypadków – postępowanie w konkretnych sytuacjach kryzysowych:

- przygotowywanie materiałów dla mediów (oświadczenia),

- symulacje konferencji prasowych i wywiadu telewizyjnego.

Metody i formy realizacji szkolenia:

krótkie prezentacje wykładowe, studia przypadków, symulacje konferencji i wywiadów.

Rezultaty szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym prowadzeniem działań komunikacyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz zaufania klientów w trudnych sytuacjach.

Liczba godzin: 32.
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE: COACHING W ZARZĄDZANIU

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędne wiadomości i umiejętności, umożliwiające im wykorzystanie coachingu w praktyce biznesowej. Realizowany materiał obejmuje swym zakresem przedstawienie zasad, metod i narzędzi  prowadzenia sesji coachingowej oraz najważniejszych typów coachingu z punktu widzenia relacji biznesowych. Praktyczne ćwiczenia oraz dobór uczestników w pary coachingowej umożliwi im nie tylko nabycie umiejętności w zakresie stosowania wybranych narzędzi, ale także umożliwi własny rozwój zawodowy i osobisty.

Skrócony opis szkolenia:

Szkolenie koncentruje się na trzech głównych zagadnieniach:- zrozumieniu idei coachingu oraz ich roli
w organizacji- zastosowaniu różnych modeli coachingu do prowadzenia sesji- praktycznym opanowaniu podstawowych narzędzi wykorzystywanych w rozwoju zawodowym . Zajęcia przybliżają zatem rolę coachingu w zarządzaniu oraz pokazują zastosowanie różnych jego odmian (executive, business, career, performance)
w działalności biznesowej oraz rozwoju pracowników. Podczas ich trwania uczestnicy zapoznają się ze strukturą sesji coachingowej oraz nabędą umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi pracy coacha.

Treści programowe szkolenia:

 1. Czym jest coaching
 2. Coaching jako styl zarządzania
 3. Praca w kulturze coachingowej
 4. Rodzaje coachingu z perspektyw organizacji: business, executive, performance, career
 5. Metody coachingu
 6. Struktura sesji i modele coachingu:
  1. GROW
  2. S.C.O.R.E.
  3. Skilled Helper
  4. Co-active Coaching
  5. Inner Game
  6. Wybrane narzędzia coachingowe:

- pytania

- poziomy logiczne

- mapa celów

- koło priorytetów

- metaforaWdrożenie programu coachingu w organizacji.

Metody i formy realizacji szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego warsztatu oraz symulacji opartych na rozmowach klienta
z coachem i wykorzystywaniu narzędzi coachingowych w praktyce.

Rezultaty szkolenia:

Efektem kształcenia ma być nabycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności
i kompetencji niezbędnych do zastosowania metod coachingu w zarządzaniu. Poprzez przedstawienie metod oraz narzędzi coachingowych, a także idei coachingu jako stylu zarządzania, uczestnicy, po ukończeniu szkolenia, będą mogli przystąpić do wdrożenia programu coachingu.

Liczba godzin: 32.

KOMPETENTNA KOMUNIKACJA

Założenia i cele szkolenia:

Zapoznanie Uczestników/czek szkolenia z podstawami skuteczniej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Uczestnicy/czki mają nabyć wiedzę z zakresu autoprezentacji, komunikacji pisemnej a także z podstaw negocjacji w biznesie. Uczestnicy/czki poznają podstawowe techniki wywierania wpływu oraz zasady konstruowania komunikatów reklamowych i prasowych. Uczestnicy/czki poznają główne zasady asertywnych zachowań i na podstawie map asertywności określą w których obszarach są a w których nie są asertywni.

Skrócony opis szkolenia:

 1. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
 2. Asertywność i techniki wywierania wpływu.
 3. Komunikowanie w organizacji.
 4. Negocjacje w biznesie.

 

Treści programowe szkolenia:

 1. Pojęcie komunikacji - komunikacja jedno i dwukierunkowa.
 2. Komunikacja werbalna.
 3. Bariery w skutecznym komunikowaniu.
 4. Zasady dobrego słuchania.
 5. Komunikacja pozawerbalna - gesty, mimika, postawa, dystans.
 6. Komunikacja pisemna.
 7. Komunikowanie obrazem.
 8. Znaczenie materiałów wizualnych.
 9. Techniki manipulacji.
 10. Asertywność - mapa asertywności, jak być asertywnym.
 11. Wykorzystanie komunikacji w biznesie.
 12. Przygotowanie prezentacji.
 13. Reklama jako narzędzie komunikowania .
 14. Public relations jako komunikacja dwukierunkowa w organizacji.
 15. Komunikacja internetowa w biznesie.
 16. Podstawowe techniki negocjacji.

Metody i formy realizacji szkolenia:

Wykład oraz warsztaty praktyczne, ćwiczenia praktyczne, testy na asertywność, test na style komunikacyjne, materiały multimedialne.

Rezultaty szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał świadomie wykorzystywać komunikację słowną
i pozawerbalna w kontaktach z innymi, będzie umiał określić najistotniejsze narzędzia komunikacji biznesowej

Liczba godzin: 32.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE: PRACA W ZESPOLE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania informatycznych technologii mobilnych w organizacji i zarządzaniu pracą zespołową. Szkolenie przewiduje: przedstawienie niezbędnych informacji na temat zarządzania zespołem i organizacją pracy zespołowej, prezentację możliwości współczesnych technologii informatycznych z uwzględnieniem rozwiązań mobilnych, analizę metod funkcjonowania nowoczesnych organizacji wirtualnych w e-środowisku.

Na tej podbudowie realizowane będą zajęcia o charakterze ćwiczeń i warsztatów praktycznych, ukierunkowane na rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania przedstawionych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu zespołami, dostosowanymi do realizacji prac właściwych dla nowoczesnych organizacji wirtualnych. Uczestnicy szkolenia będą odbywali ćwiczenia polegające na realizacji konkretnych zadań w zespołach wyposażonych
w nowoczesne środki techniczne, poznając w ten sposób zarówno metody organizacji pracy zespołowej, jak
i metody wykorzystania technologii mobilnych.

 

Skrócony opis szkolenia:

Wybrane, przykładowe warsztaty realizowane podczas szkolenia:

ü  - Budowa zespołu projektowego, określenie kompetencji, predyspozycji, przydział ról;

ü  - Ćwiczenia dotyczące sposobów  komunikacji w zespole (identyfikacja, wybór kanałów

ü  komunikacyjnych);

ü  - Rozwiązanie zadania zespołowego (na podstawie ogłoszenia prasowego przygotowanie wstępnych

ü  wymagań i oferty, przydział zadań, opracowanie harmonogramu);

ü  - Komunikacja w zespole z wykorzystaniem technologii informatycznych i mobilnych.

ü  - Praca zespołowa z wykorzystaniem pakietu MS Office.

ü  - Praca zespołowa w chmurze na przykładzie Google.

ü  - Wykorzystanie zasobów zdalnych, synchronizacja zasobów.

ü  - Charakterystyka mobilnego stanowiska pracy (dobór i konfiguracja).

 

Treści programowe szkolenia:

 1. Zarządzanie zespołem i organizacja pracy zespołowej

ü  Pojęcie projektu

ü  Zespół projektowy

ü  Komunikacja w zespole

ü  Metodyki prowadzenia projektu i zarządzania zespołem

 1. Technologie mobilne i ich wykorzystanie w pracy zespołowej

ü  Przegląd nowoczesnych technologii informatycznych.

ü  Technologie mobilne i metody ich wykorzystania.

ü  Przetwarzanie w chmurze, rozproszone, synchronizacja zasobów.

ü  Informatyczne środki i narzędzia wspomagania pracy zespołowej.

 1. Organizacje mobilne

ü  Organizacje wirtualne

ü  e-usługi

ü  telepraca

ü  praca w zespole mobilnym

Metody i formy realizacji szkolenia:

 • Wykład interaktywny: Metoda słowna (podająca) z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
 • Ćwiczenia o charakterze warsztatów: Metoda zadań i projektów, pozwalająca aktywnie przyswajać wiedzę
  i kształtować umiejętności. Zastosowanie sprzętu mobilnego.

 

Rezultaty szkolenia:

Uczestnik szkolenia opanowuje wiedzę  i umiejętności w obszarze:

ü  Środków technicznych i możliwości nowoczesnych technologii informatycznych i systemów mobilnych.

ü  Możliwości wykorzystania tych technologii w organizacji i zarządzaniu pracą zespołową.

ü  Doboru konkretnych rozwiązań technicznych dla potrzeb pracy zespołowej.

 

Liczba godzin: 32.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - prowadzone będzie z wykorzystaniem Systemu PROGMATE DOCs, którego dostawcą jest Firma PROGMATE.

PROGMATE DOCs to system nowej generacji, porządkujący dokumentację w każdej firmie. W dokumentach zawarte są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto system umożliwia całkowite skoordynowanie pracy związanej z dokumentami, zapewniając stabilność nawet przy intensywnym wykorzystywaniu. PROGMATE DOCs to przykład całościowego podejścia do problemu, który umożliwia szczegółową analizę różnych aspektów zarządzania dokumentami.

Liczba godzin: 32.

JĘZYKI OBCE W BIZNESIE:WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU OBCYM

Założenia i cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników Projektu z zasadami prowadzenia prezentacji i różnych jej rodzajów w zależności od celu. Także  wypracowanie  pewności  w posługiwaniu się językiem angielskim
w sytuacjach stresujących, opanowanie języka ciała, modulacji  głosem  i intonacji wypowiedzi.

Skrócony opis szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omówienie i analiza różnych form prezentacji, auto-prezentacji oraz  przemówień w różnych sytuacjach.

Treści programowe szkolenia:

 1. komunikacje werbalna i niewerbalna, budowanie zaufania słuchaczy, budowanie zainteresowania,
 2. strategie używania języka obcego (angielskiego);
 3. elementy dobrej prezentacji (głos, dykcja, intonacja, natężenie głosu, artykulacja, modulacja,
 4. pauzy, kontakt wzrokowy, gestykulacja, ruch, postawa, korzystanie z notatek i materiału
 5. wizualnego);
 6. konstrukcja prezentacji (organizacja, porządkowanie informacji, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
 7. auto-prezentacja;
 8. krótkie prezentacje na zadany temat z przygotowaniem;
 9. krótkie prezentacje na zadany temat, bez przygotowania;
 10. przemówienie;
 11. toast.

Metody i formy realizacji szkolenia:

warsztaty, task-based learning (TBL) oraz problem-based  learning (PBL), analiza materiałów wizualnych (DVD).

 

Rezultaty szkolenia:

ü  Wiedza: Uczestnicy Szkolenia będą  znali zasady dobrej prezentacji, związki między językiem ciała,  narzędziami prezentacji: głosem, wzrokiem, ruchem oraz materiałem, a budowaniem zaufania
i zainteresowania słuchaczy.

ü  Umiejętności: Uczestnicy Szkolenia będą potrafili  używać języka angielskiego odpowiednio do formy prezentacji, będą potrafili dobrać właściwe podejście oraz rodzaj języka  odpowiednio do  tematu prezentacji.

Liczba godzin: 32.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W JĘZYKU OBCYM

Założenia i cele szkolenia:

Zapoznanie UP z podstawowymi zasadami zarządzania zespołem i funkcjonowania w zespole jako członek
i jako lider. Uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami zarządzania, a także typami przywódców i zespołów. Poznają zasady selekcji i rekrutacji pracowników do zespołu, oceny członków zespołu, planowania indywidualnych karier i ścieżek rozwoju członków zespołu. Poznają także teorie i zasady motywacji, jak również nabędą umiejętności skutecznej komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się jak delegować uprawnienia, zarządzać talentami oraz inspirować powstawanie nowych pomysłów. Uczestnicy nabędą wiedzy na temat źródeł i potrzeb wprowadzania innowacji w zarządzaniu zespołem. Wykonają także test określający ich indywidualne umiejętności zarządzania zespołem.

Skrócony opis szkolenia:

ü  Podstawowe zasady zarządzania zespołem.

ü  Style zarządzania, typy przywódców.

ü  Zarządzanie operacyjne zespołem.

ü  Innowacje w zarządzaniu zespołem.

Treści programowe szkolenia:

ü  Typy zespołów i ich charakterystyka.

ü  Selekcja i rekrutacja członków zespołu.

ü  Style zarządzania.

ü  Typy przywódców.

ü  Budowanie zaufania w zespole.

ü  Szkolenie i rozwój członków zespołu – planowanie ścieżek karier.

ü  Ocena członków zespołu – podstawowe założenia i zasady.

ü  Teorie motywacji i ich zastosowanie w zespole.

ü  Zasady komunikacji w zespole.

ü  Zasady ustalania celów w zespole.

ü  System kar i nagród oraz jego zastosowanie.

ü  Zarządzanie talentami.

ü  Zarządzanie wiedzą w zespole.

ü  Delegowanie uprawnień w teorii i praktyce.

ü  Zwalnianie pracowników, outplacement.

ü  Źródła i potrzeba wprowadzania innowacji w zarządzaniu zespołem.

 

Metody i formy realizacji szkolenia:

Wykład oraz warsztaty praktyczne, ćwiczenia praktyczne, test umiejętności menedżerskich,  materiały multimedialne.

Rezultaty szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia UP będzie umiał świadomie kształtować zespoły i dobierać odpowiednie style zarządzania do typu zespołu. Będzie umiał stosować nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem począwszy od procesu rekrutacji przez zarządzanie operacyjne, aż po zakończenie pracy zespołu – naturalne rozwiązanie zespołu lub zwalnianie poszczególnych jego członków.

Liczba godzin: 32.

 

Kursy:

SZTUKA COACHINGU W BIZNESIE - NOWOŚĆ!

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER - NOWOŚĆ!

 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

(70 godzin – w tym 10 godzin e-learningu)

Kurs adresowany jest do wszystkich pracujących i zainteresowanych pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter kursu pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich: planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk.

 


Wszelkie pytania dot. studiów podyplomywych, kursów i szkoleń prosimy kierować na adres wseh@wseh.pl lub pod nr telefonu (33) 816 51 69/70, z wyjątkiem studiów podyplomowych i kursów sztuka coachingu i certyfikowany Project Manager - w ich przypadku informacje o osobach kontaktowych podane są w ich opisie.

Jednocześnie przypominamy, że na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje przynajmniej I stopnia (licencjat).