Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

olimpiada-wiedzy-o-gospodarce

O Olimpiadzie

Drukuj

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Olimpiady Wiedzy o Gospodarce. Adresatami naszego przedsięwzięcia  są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką przedsiębiorczości, ekonomii i zarządzania.

Celem Olimpiady jest upowszechnienie i pogłębianie wiedzy ekonomicznej, rozwijanie umiejętności analizy zjawisk społecznych społeczno-gospodarczych oraz kształtowanie aktywnych postaw w życiu publicznym.

Zgłoszenia do dnia 12 marca 2015.

Przebieg olimpiady obejmuje:

- etap I - eliminacje szkolne odbywające się w szkołach ponadgimnazjalnych dnia 19 marca 2015 o godzinie 11:00 r.

- etap II - półfinał oraz finał odbędą się 18 kwietnia 2015 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Prawo zgłaszania uczestników Olimpiady mają szkoły.

Dla laureatów Olimpiady organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.

Folmularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady oraz innymi informacjami, które są zamieszczone na stronach internetowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza strona internetowa (Strona), w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej (WSEH) oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na Stronie do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody WSEH, jest zabronione.


W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z:
Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną
ul. gen. Wł. Sikorskiego 4
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 816 51 69/70
e-mail: wseh@wseh.pl