Start - Kadra - dr hab. Ievgen Khlobystov, prof. WSEH

dr hab. Ievgen Khlobystov, prof. WSEH

Specjalizacje

  • zrównoważony rozwój
  • makroekonomia
  • strategia zarządzania przedsiębiorstwem

Ievgen Khlobystov urodził się w Kijowie na Ukrainie w 1969 roku.

W 1991 roku ukończył Wydział Geografii Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, specjalność - geograf, ekonomia geograficzna, nauczyciel.

W latach 1989-1990 uczęszczał w tym samym uniwersytecie na studia w zakresie "Socjologia ogólna".

Studiował na studiach podyplomowych i doktoranckich w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor.

Staże odbywał w USA i Chinach.

Ma dorobek naukowy w zakresie ekonomii zasobów naturalnych i zrównoważonego rozwoju, wypromował 14 doktorów i 2 doktorów habilitowanych.

Zdobywca Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki w 2013 r. Otrzymał Złotą Nagrodę Państwowego Funduszu Fundamentalnych Badań Ukrainy "Za wkład w naukę" (2009).

Dziedziną zainteresowań naukowych jest ekonomika zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój, polityka środowiskowa, gospodarka ekologiczna, ocena oddziaływania na środowisko, strategiczna ocena środowiskowa. Posiada doświadczenie w nauczaniu na wiodących uczelniach Ukrainy (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Vadyma Hetmana itp.) oraz w Polsce w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej - nauczyciel akademicki od 2013 r. do nadal.

Międzynarodowy ekspert ds. polityki ochrony środowiska, bezpieczeństwa środowiska i zrównoważonego rozwoju gospodarczego (w szczególności, oficjalny ekspert Biura ONZ na Ukrainie oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Autor ponad 290 prac naukowych. Założyciel i organizator wielu międzynarodowych konferencji poświęconych polityce środowiskowej i zrównoważonemu rozwojowi (od 2009 r. - rocznie). Redaktor naukowy MIND Journal.