Start - Kadra - dr hab. Olena Sadchenko, prof. WSEH

dr hab. Olena Sadchenko, prof. WSEH

Specjalizacje

  • zarządzanie organizacjami
  • zarządzanie procesami rynkowymi
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Biografia:

1980 – wykształcenie wyższe, Odeski Uniwersytet Technologiczny przemysłu spożywczego im. M. Lomonosowa, z wyróżnieniem;

1987 – tytuł doktora, Uniwersytet problemów rynku i badań ekonomiczno-ekologicznych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy;

1990-1992 – udział w rozwoju płatności za zanieczyszczenie środowiska w regionach przybrzeżnych: Administracja obwodu Odeskiego.

1993 – tytuł starszego wykładowcy;

1996-1997 – udział w rozwoju ekonomiczno-ekologicznego kadastru zasobów przyrodniczych Morza Czarnego;

1995-1997 – udział w projekcie naukowo-badawczym pod tytułem „Rozwój zrównoważony wybrzeża ukraińskiego Morza Czarnego”;

1999 – Soros Grand na staż w Uniwersytecie Europejskim w Budapeszcie;

2001 – MacArthur Foundation Grant (USA) w dziedzinie ekonomiczno-ekologicznej «Economic-Ecological Know-How for Local Governments»;

2000-2003 – opracowanie projektu badawczego w zakresie problemu: “zachowanie i uświadomienie wiedzy o bioróżnorodności, innowacjach i tradycyjnych formach zasobów przyrodniczych władz lokalnych” zainicjowany Globalnym Funduszem Ekologicznym przy wsparciu Jednostki Rekonstrukcji i Rozwoju;

2005 – obrona habilitacyjna na Uniwersytecie problemów rynku i badań ekonomiczno-ekologicznych PAN Ukrainy;

Od 2008 – kierownik katedry zarządzania i modelowania matematycznego procesów rynkowych, Odeskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Mecznikowa;

2011 – profesor Katedry Zarządzania i modelowania matematycznego procesów rynkowych;

2015 – oficjalny recenzent komisji eksperckiej w ramach projektu Programy rozwoju ONZ „Integracja położeń Konwencji RIO w narodowej polityce Ukrainy”.

 

Zainteresowania naukowe:

Psychologiczne problemy adaptacji personelu w organizacji. Modele zarządzania. Doskonalenie struktury zarządzania w przedsiębiorstwach. Marketing i zarządzanie. Innowacyjno-ekologiczne bezpieczeństwo. Konfliktologia. Odpowiedzialny biznes ekonomiczno-ekologiczny.