Start - Leszek Stokłosa

Leszek Stokłosa

print as PDF

Dyrektor Urzędu: mgr Leszek Stokłosa

Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje w oparciu o Ustawę o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

Zakres spraw, którymi zajmuje się urząd pracy:

  • Rejestracja bezrobotnych
  • Przyznawanie zasiłków
  • Szkolenia zawodowe
  • Organizacja robót publicznych
  • Organizacja prac interwencyjnych i staży absolwenckich
  • Aktywna pomoc w poszukiwaniu pracy