Start - O Uczelni - Rada Społeczno-Gospodarcza

Rada Społeczno-Gospodarcza

print as PDF

Celem Rady jest opiniowanie i ogólnie rozumiane doradztwo w zakresie tworzenia tematyki programów studiów, odpowiadającym zapotrzebowaniu na specjalistów w konkretnych dziedzinach i sektorach gospodarki, jak również wypracowanie autonomicznych poglądów na temat najważniejszych, strategicznych zagadnień społeczno-gospodarczych.

Rada ma charakter otwarty i dobrowolny, co oznacza, że do jej składu zapraszane są osoby chcące wesprzeć Uczelnię swoim doświadczeniem i wiedzą opartą na wieloletniej praktyce zawodowej. Rada zrzesza członków chętnych do integracji i budowania trwałych relacji ze środowiskiem akademickim, wskazując mu perspektywiczne drogi rozwoju i szkolenia przyszłych zasobów kadrowych.

Uczestnictwo w Radzie jest prestiżowe i honorowe dla jej członków, jak również społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej.

Członkowie Rady Społeczno-Gospodarczej WSEH