Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

oferta-edukacyjna

Sztuka coachingu w biznesie

Drukuj

Cele kursu dokształcającego:
1.    Dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście rozwoju i wdrażania zmian
2.    Dostarczenie wiedzy o procesie coachingu, modelach coachingu, metodach i narzędziach stosowanych w pracy coacha
3.    Nabycie kompetencji w zakresie procesu coachingu i prowadzenia sesji coachingowych
4.    Rozwój kompetencji interpersonalnych
5.    Wzrost świadomości w zakresie standardów i norm etycznych w pracy coacha
6.    Lepsze rozumienie własnych potrzeb i motywacji
7.    Uzyskanie wyższego zaangażowania we wdrażaniu osobistych zmian

Wiedza:
Znajomość teorii coachingu, zasad jego prowadzenia oraz zasad uczenia się i wprowadzania zmian przez osoby dorosłe
Znajomość metodologii coachingowej oraz struktury rozmowy coachingowej
Znajomość i zrozumienie roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań

Umiejętności:
Umiejętność stosowania coachingu w praktyce
Umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
Umiejętność stosowania narzędzi i metod we wzmacnianiu efektów coachingu

Kompetencje:
Zdobycie świadomości i wzrost odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
Wzrost kompetencji interpersonalnych
Wzrost kompetencji w zakresie planowania działań z klientem i inspirowania do ich realizacji coachingu

REKRUTACJA
1.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs dokształcający składają w sekretariacie uczelni następujące dokumenty:
a.   Kwestionariusz osobowy
b.   Dowód osobisty (do wglądu)
c.    Kserokopię dowodu wpłaty
2.    O zakwalifikowaniu się na kurs dokształcający decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie pytania dotyczące aspektów merytorycznych kursu sztuka coachingu w biznesie kierować można do naszych ekspertów:

w środy kontakt w godzinach 14-16 pod numerem telefonu:

502023592 - Pani Aleksandra Lindner - Coach ACC ICF

w czwartki kontakt w godzinach 10-15 pod numerem telefonu:

603310808 - Pani Izabela Śmieja - Coach ACC ICF