Tryb SkypeMe! Filologia (wseh.filologia)
Tryb SkypeMe! Zarządzanie (wseh.zarzadzanie)
Tryb SkypeMe! Kwestura (wseh.kwestura)
Tryb SkypeMe! Asystent Rektora WSEH (wseh.rektorat)
Tryb SkypeMe! Studium Języków Obcych (wseh.sjo)
Tryb SkypeMe! Kasjer WSEH (wseh.kasa)
Tryb SkypeMe! Kadry Uczelni (wseh.kadry)
Tryb SkypeMe! Biblioteka uczelniana (wseh.biblioteka)
Tryb SkypeMe! Informatyk (wseh.informatyk)
Tryb SkypeMe! Promocja (wseh.promocja)

vademecum-kandydata

Zasady rekrutacji

Drukuj

Warunki rekrutacji na studia I i II stopnia - strategia dostępu dla każdego

Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych. Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.

Szczegółowe warunki przyjęć zostały określone w uchwałach rekrutacyjnych (dostępnych u dołu strony).

W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami.

Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczenia się.

 

Terminy rekrutacji

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

- od 1 czerwca do 30 września 2017 roku dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy),

- od 1 czerwca do 31 października 2017 roku dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),

- od 1 stycznia do 19 lutego 2018 roku dla obu trybów studiów (semestr letni).

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

 

Uchwały rekrutacyjne:

I stopień

II stopień