Start - Oferta Edukacyjna - Kursy językowe

Kursy językowe

print as PDF

Program kursu rozwija wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu, pisanie – ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na swobodną komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut rano, po południu lub wieczorem. Zajęcia prowadzone są przez lektorów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych oraz w przygotowywaniu do międzynarodowych egzaminów.

Podejście do uczestników jest zindywidualzowane, małe grupy 8-12 osób o tym samym lub podobnym poziomie wyjściowym. Program zajęć oraz tempo ich prowadzenia dostosowane do potrzeb grup. Celem kursów jest przygotowanie do międzynarodowych egzaminów TELC, Cambridge (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC), Goethe Institut (WIDAF), egzaminów w Instituto Italiano (CELI, CILS), Aliance Francais (DELF, DALF) oraz w Instituto Cervantes (DELE), na każdym poziomie zaawansowania.

Zajęcia prowadzone są metodami tradycyjnymi lub połączeniem metod tradycyjnych i innowacyjnych na podstawie oczekiwań klienta, popartych konsultacją metodyczną specjalisty. Poziom początkowy ustalany jest za pomocą testu kwalifikacyjnego pisemnego i ustnego. Każdy moduł kończy się egzaminem próbnym na oczekiwanym poziomie, wraz z rekomendacją Lektora co do poziomu zdania egzaminu. Kandydat może przystąpić do egzaminu zewnętrznego, jeżeli wyrazi taką chęć. Egzaminy zewnętrzne nie są obowiązkowe, a ich cena nie jest wliczona w cenę kursu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić (do pobrania poniżej) i przesłać skan na adres ejaszczurowska@wseh.pl

Kursy standardowe 120 godzin (4 moduły po 30 godzin)