Start - Node - Formularz zamówienia

Formularz zamówienia

print as PDF
Podaj zamawiane pozycje, wraz z ich liczbą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdująca się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4. 2. Inspektora danych osobowych nie powołano. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi można kierować na adres odo@wseh.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. 4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora danych. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od daty ostatniej wpłaty, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty ostatniej wpłaty (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351). 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia. 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celach rachunkowych i podatkowych. 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celu windykacji należności. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.