Start - Totalitarianism in Literature and Film Conference

Totalitarianism in Literature and Film Conference

print as PDF

TOTALITARIANISM IN FILM AND LITERATURE

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN SMALL CINEMAS

BIELSKO-BIAŁA 2022

Totalitarianism & other radical ideologies as social phenomena have always been a scourge of societies big and small. The present time demands from academics and intellectuals to engage in a detailed analysis of what happens in the rhetoric of radical approaches, and in the deconstruction of its influence on the content and form in which it is delivered.

On the other side of the spectrum of films embracing totalitarian ideologies, anti-totalitarian films involve thematic and aesthetic negotiation on many levels. Due to many forms of censorship imposed on both content and form, film authors have engaged in a play of alternative languages, the language of fairy tales, grotesque, Aesopian allusions, and many other formal elaborations. We invite film scholars, sociologists, philosophers, and scholars of other disciplines to participate in an open debate on representations of historical phenomena in totalitarian films, and the way they are expressed in literary texts and films big and small.

The conference takes place between 1-3 October, 2022 in Bielsko-Biala, Poland. We will conduct it both at the University of Economics and Humanities in Bielsko-Biala and online.

 

Totalitaryzm i inne radykalne ideologie zawsze były przekleństwem społeczeństw dużych i małych jak długo istnieje świat. Obecne czasy wymagają od społeczności akademickiej ponownej analizy i interpretacji wybiegów i technik totalitarnych ideologii, oraz naukowej dekonstrukcji przekazywanych treści i formy tych przekazów. Jako materiał do badań proponujemy literaturę i film o wyraźnym totalitarnym przesłaniu. Historia powstania utworu, treści jawne i ukryte, estetyka tych dzieł nawiązująca do starych i nowych wierzeń i ideologii, to tylko niektóre treści, które mogą się pojawić w dyskusjach.Z drugiej strony, obiektem naszego zainteresowania jest też dzieło antytotalitarne, które tematycznie i estetycznie przedstawia swój przekaz na wielu poziomach utworu. Autorzy stosują alternatywne środki wyrazu w treści i formie, a to w postaci przypowieści, baśni, orędzia, stwierdzeń pseudohistorycznych, a to stosując język groteski, aluzji, sarkazmu czy też niewybrednego humoru.Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz online między 1 a 3 października 2022.

Details

To watch the conference live, please click here.

Aby obejrzeć konferencje na żywo, proszę kliknąć tutaj.

The link here provides a list of taxi numbers you can call once you have reached the airport. The Organizing Committee will also be available on the phone non-stop. Prices are in Polish zloty. Considering the fluctuations in exchange rates, we cannot provide the exact prices today, but they are between 60 to 80 Euro per ride. If more people travel in one taxi, the price is lower of course.

Transport by train or bus from the airports to Bielsko-Biala is rather complicated as you would have to go to the train station or bus station in town. We strongly recommend taking a taxi instead.

Conference organisers:

Janina Falkowska, University of Economics and Humanities, Bielsko Biała, Poland - jfalkowska@wseh.pl

Lenuta Giukin, State University of New York at Oswego, Oswego, NY, USA - lenuta.giukin@oswego.edu

 

Data concerning the bank:

Bank Pekao S.A.
O/B.Biała_Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23
43-300 Bielsko-Biała

PEKAO:

Kod Swift            PKOPPLPW

Kod BIC                PKOPPLPW

Kod IBAN             PL  

Account number: 17 1240 6449 1111 0010 7379 1714

The School name and address is: Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna

43-300 BIELSKO BIALA Gen. Sikorskiego 4 street

 

Map showing the conference site (PDF, JPG)