Start - Aktualnosci - Artykuł naukowy pt.: NOWE WYZWANIA EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI KOSZTÓW W SZPITALU PUBLICZNYM – PRZYKŁAD KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19

Artykuł naukowy pt.: NOWE WYZWANIA EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI KOSZTÓW W SZPITALU PUBLICZNYM – PRZYKŁAD KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19

print as PDF

23 mar 2023

Nasz pracownik dr Wioletta Świeboda we współautorstwie z Panią dr Aleksandrą Szewieczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opublikowały artykuł naukowy pt.: NOWE WYZWANIA EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI KOSZTÓW W SZPITALU PUBLICZNYM – PRZYKŁAD KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19, który ukazał się w 36 numerze czasopisma naukowego "Nauki Ekonomiczne" - Wydawnictwa Naukowego Akademii Mazowieckiej w Płocku, figurującym w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201146. Liczba punktów: 20 MNiSW.

Link do aktualnego numeru: https://czasopisma.mazowiecka.edu.pl/index.php/ne/issue/view/78

Zapraszamy do lektury!