Start - Oferta Edukacyjna - Szkoła Kultury i Języka Polskiego

Szkoła Kultury i Języka Polskiego

print as PDF

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna organizuje kursy przygotowawcze i egzaminy z języka polskiego jako obcego.

Trwa rekrutacja na najbliższy kurs przygotowawczy. Wypełniony kwestionariusz (do pobrania poniżej) prosimy przesłać na adres jezykpolski@wseh.pl lub złożyć w sekretariacie uczelni.

Rekrutacja na najbliższy egzamin organizowany przez uczelnię trwa. Formularz rekrutacyjny oraz więcej informacji znaleźć można w sekcji egzamin.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jezykpolski@wseh.pl (dotyczy kursu) lub certyfikacja@wseh.pl (dotyczy egzaminu) lub pod nr. telefonu +48 505 767 636.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku: 2020

Oferta:

Kurs obejmuje: 30 godzin lekcyjnych, dwa razy w tygodniu 1.5 godziny, w godzinach popołudniowych

Start: 15 stycznia 2020 roku (środa)

Opłata za kurs: 450 PLN (przy minimum 10 osobach)

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

IBAN:   PL58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 (uwaga! zmiana numeru konta)

Nazwa banku:    Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Adres banku:    ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

BIC/SWIFT:      CITIPLPX

Z dopiskiem: Kurs przygotowawczy

Osoby, które wypełnią formularz rekrutacyjny (link poniżej) i otrzymają w przeglądarce internetowej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 roku dokonać opłaty za egzamin. W tytule wpłaty należy wpisać „egzamin certyfikatowy z j. polskiego jako obcego” oraz podać imię i nazwisko zdającego. Potwierdzenie wykonania przelewu należy wysłać na adres: certyfikacja@wseh.pl.

 

Formularz rekrutacyjny

 

Opłata za egzamin

Poziom B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – 638 PLN.

Poziom B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – 638 PLN.

Opłatę za egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę.

Koszt egzaminu – 150 EUR; kurs euro zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 31 grudnia 2019 – 4,2585 PLN. 

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 (uwaga! zmiana numeru konta)

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
338110101, 338165170, 505 76 76 36

 

 

Egzamin rozpocznie się 7 marca 2020 roku w siedzibie uczelni, przy ulicy gen. Wł. Sikorskiego 4, Bielsko-Biała.

Egzamin ustny odbędzie się 8 marca według listy, która zostanie ogłoszona po części pisemnej.

Kandydaci powinni się pojawić w uczelni w dniu egzaminu na pół godziny przed egzaminem. Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.