Start - Oferta Edukacyjna - Szkoła Kultury i Języka Polskiego

Szkoła Kultury i Języka Polskiego

print as PDF

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna od 01.04.2023 r. wprowadza nowe zmiany w cenie za kursy indywidualne z języka polskiego jak obcego.

Telefon kontaktowy: +48 513 196 538

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu, kursy intensywne i standardowe oraz egzaminy z języka polskiego jako obcego.

 

Rejestracja na egzamin czerwcowy (odbywający się w dniach 22-23 czerwca 2024 r.; poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. o godz. 09.00. Pojawi się wtedy w zakładce "egzamin z języka polskiego jako obcego" link do formularza rejestracyjnego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jezykpolski@wseh.pl (dotyczy kursów) lub certyfikacja@wseh.pl (dotyczy egzaminu) lub pod nr. telefonu +48 513 196 538.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku: 2024

 

Zachęcamy do zapisów na kurs z języka polskiego przygotowujący do egzaminu na poziomie B1 i B2, uczestnictwo w kursie gwarantuje miejsce na egzaminie. Możliwość zapisu w każdej chwili.

 

Економіко-гуманітарний університет організовує курси підготовки до іспитів - інтенсивні та стандартні курси.Также уныверситет проводить іспити з польської мови як іноземної. 

 

Реєстрація на літній іспит, якій відбудеться  22-23 червня 2024 року, на рівень В1 для груп адаптованих для потреб дорослих та рівень В1 для груп адаптованих для потреб дітей та підлітків, відбудеться 22 квітня 2024 року. в 09.00. Посилання на реєстраційну форму появиться у вкладці «Іспит з польської мови як іноземної»​.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до jezykpolski@wseh.pl (для курсів) або certyfikacja@wseh.pl (для іспиту) або за номером. телефон: +48 513 196 538.

 

Розклад екзаменаційних сесій на 2024 рік

 

Запрошуємо записатися на курс польської мови для підготовки до іспиту рівня В1 і В2, участь у курсі гарантує місце на іспиті. Можливість запису в будь-який час.

Oferta/Курси:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna od 01.04.2023 r. wprowadza nowe zmiany w cenie za kursy indywidualne z języka polskiego jak obcego.

Telefon kontaktowy: +48 513 196 538

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna planuje organizację kursów intensywnych oraz standardowych.

 

Kwestionariusz rekrutacyjny na kurs intensywny lub standardowy

 

Kursy będą przeprowadzane online (przez Microsoft Teams) oraz hybrydowo (w sali oraz przez Microsoft Teams).

 

Kurs intensywny będzie przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia odbywać się będą codziennie i trwać będą po 1,5 godziny. Kurs będzie przeznaczony dla osób, które nie miały (wielkiej) styczności z językiem polskim (poziom zerowy, A1 i A2).

Kurs intensywny będzie trwał 140 godzin.

Kurs intensywny odbędzie się, jeśli zbierze się grupa minimum 10 uczestników.

 

Dodatkowo będą organizowane kursy standardowe, na poziomie B1 i ewentualnie wyższym. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu i trwać będą 1,5 godziny.

Każdy kurs będzie trwać minimum 90 godzin i będzie podzielony na trzy etapy.

 

Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy języka polskiego.

 

Економіко-гуманітарний університет запроваджує інтенсивні та стандартні курси.

 

Опитувальник для зарахування на інтенсивний або стандартний курс

 

Курси проводитимуться онлайн (Microsoft Teams) та змішано (у класі та Microsoft Teams).

 

Інтенсивний курс розрахований на дітей, підлітків та дорослих. Заняття відбуватимуться щодня і триватимуть 1,5 години. Курс буде призначений для людей, які не мають досвіду користування польською (нульовий рівень, А1 та А2).

Інтенсивний курс триватиме 140 годин.

Інтенсивний курс відбудеться за наявності не менше 10 учасників.

 

Крім того, будуть стандартні курси на рівні B1 (за необхідністю і вищою). Заняття відбуватимуться двічі на тиждень і триватимуть 1,5 години.

Кожен курс триватиме мінімум 90 годин і буде розділений на три етапи.

 

Заняття проводитимуть досвідчені викладачі польської мови.

Szkoła Kultury i Języka Polskiego organizuje kursy przygotowujące do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 i B2 dla osób dorosłych, oraz na poziomie A1 i A2 dla dzieci i młodzieży.

 

Kwestionariusz rekrutacyjny na kurs przygotowawczy

 

Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy języka polskiego.

 

Kurs odbywa się od poniedziałku do czwartku włącznie w godzinach od 16:30 do 18:00. Czas trwania kursu to 40 godzin. Kurs będzie prowadzony w formie online.

Miejsce na kursie gwarantuje uczestnictwo w egzaminie z języka polskiego.

Gwarantujemy także otwartość i przystępność dla zainteresowanych oraz wszelkie inne ważkie kwestie można osiągnąć na drodze porozumienia.

 

Opłaty za kurs należy dokonać po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu kursu.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:  

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975

Tytuł płatności: Kurs z języka polskiego, imię i nazwisko, poziom

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników.

 

Школа польської культури та мови організує підготовчі курси до державного екзамену з польської мови як іноземної на рівнях В1 і В2 для дорослих, а також на рівнях А1 і А2 для дітей і підлітків.

 

Опитувальник для зарахування на підготовчий курс

 

Заняття проводитимуть досвідчені викладачі польської мови.

 

Курс проходить з понеділка по четвер включно з 16:30 до 18:00. Тривалість курсу 40 годин. Курс буде проходити онлайн.

Місце на курсі гарантує участь в іспиті з польської мови.

Ми також гарантуємо відкритість і доступність для зацікавлених сторін, а всі інші важливі питання вирішуються за домовленістю.

 

Оплата за курс здійснюється після отримання інформації про початок курсу.

 

Реквізити платежу:

Економіко-гуманітарний університет

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Сітібанк)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975

Назва платежу: Курс польської мови, ім’я та прізвище, рівень

 

 

Умовою початку курсу є набір відповідної кількості учасників.

 

 

Rejestracja na egzamin czerwcowy (odbywający się w dniach 22-23 czerwca 2024 r.; poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. o godz. 09.00. Pojawi się wtedy poniżej link do formularza rejestracyjnego.

 

Formularz rejestracyjny

 

Informacja o ustawowych procedurach oceniania egzaminu i wystawiania certyfikatu jest załączona u dołu strony.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia egzaminu na danym poziomie, w przypadku gdy nie zbierze się na nim minimalna liczba 10 osób.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

1. wypełnić formularz rejestracyjny (dostępny w dniu rozpoczęcia zapisów!);

2. po otrzymaniu informacji na adres e-mail, wnieść opłatę za egzamin w ciągu 24 godzin;

3. przesłać na adres certyfikacja@wseh.pl potwierdzenie dokonania opłaty. 

 

Po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy informację o pomyślnym zarejestrowaniu na egzamin.

 

PO PRZESŁANIU FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY POZIOMU EGZAMINU.

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY:

Opłatę za egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę.

Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

  • poziom B1, B2 równowartość 150 euro w polskich złotych*  
  • poziom C1 równowartość 180 euro w polskich złotych*

Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

  • poziom B2 równowartość 90 euro w polskich złotych*

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro**.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975

Tytuł płatności: Egzamin z języka polskiego, imię i nazwisko, data urodzenia, poziom

 

*Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Art. 11g pkt 5 (Dz.U. 2015 poz. 1132)

**Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Art. 11g pkt 7 (Dz.U. 2015 poz. 1132)

 

Przydatne linki:

https://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/w-jaki-sposob-mozna-uzyskac-panstwowy-certyfikat-z-jezyka-polskiego-jako-obcego/

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/wskazowki-dla-zdajacych/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

 

Реєстрація на літній іспит, якій відбудеться  22-23 червня 2024 року, на рівень В1 для груп адаптованих для потреб дорослих та рівень В1 для груп адаптованих для потреб дітей та підлітків, відбудеться 22 квітня 2024 року. в 09.00. Посилання для реєстрації буде нижче.

 

Реєстраційний формуляр

 

Інформація про процедуру оцінки і атестації, встановленої законом, додається внизу цієї сторінки.

 

Університет залишає за собою право не проводити іспит, за умови недостатньої клькості бажаючих (10 осіб).

 

 Для складання іспиту необхідно:

1. заповнити реєстраційну форму (доступна на день реєстрації!);

2. після отримання інформації електронною поштою сплатити екзаменаційний внесок протягом 24 годин;

3. надіслати підтвердження оплати на адресу certyfikacja@wseh.pl.

 

Після зарахування платежу на рахунок ми надішлемо вам інформацію про успішну реєстрацію на іспит.

 

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗМІНИТИ РІВЕНЬ ІСПИТУ НЕ МОЖЛИВО.

 

Документом, що дає право на участь у іспиті, є паспорт або інше посвідчення особи з фотографією.

 

ЗБОРИ:

Плата за сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної розраховується за середнім курсом євро, оголошеним Національним банком Польщі на останній день місяця, що передує оплаті.

 

Іспит для дорослих:

  • рівень B1, B2 еквівалент 150 євро в польських злотих *
  • рівень C1 еквівалент 180 євро в польських злотих *

Іспит для дітей та підлітків:

  • рівень B2 еквівалент 90 євро в польських злотих *

Додаткова плата за видачу сертифіката (оплачується після складання іспиту) становить 20 євро**.

 

Реквізити для оплати:

Економіко-гуманітарний університет

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Сітібанк)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975

Назва платежу: Egzamin z języka polskiego, ім’я та прізвище, дата народження, рівень

* Закон від 12 червня 2015 року про внесення змін до Закону про польську мову та Закону про організацію та функціонування пенсійних фондів, стаття 11g пункт 5 (Вісник законів від 2015 року, ст. 1132)

 

** Закон від 12 червня 2015 року про внесення змін до Закону про польську мову та Закону про організацію та функціонування пенсійних фондів, стаття 11g пункт 7 (Вісник законів від 2015 року, ст. 1132)