Start - Erasmus Plus

Erasmus Plus

print as PDF

Informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się w załącznikach.

 

Oprócz programu Erasmus Plus, kolejnym działaniem w kierunku umiędzynarodowienia jest podpisywanie umów dwustronnych z krajami spoza Unii Europejskiej, i tak podpisano umowę z Państwowym Uniwersytetem Sumskim w Ukrainie, w ramach której studenci z Sumów mogą część studiów odbywać w naszej Uczelni zgodnie z umową dotyczącą podwójnych dyplomów.

Podobna umowa jest obecnie w trakcie negocjowania z King's Own Institute w Sydney. W ramach tej umowy zarówno polscy studenci będą mogli część studiów odbywać w Australii, jak i australijscy studenci będą mogli część studiów odbyć w naszej uczelni.

 

Zdjęcie po ostatnim wykładzie profesora Nixona w semestrze:

Spotkanie z profesorem Keiki Fujitą: