Start - Aktualnosci - Certyfikatowe Egzaminy z Języka Polskiego jako Obcego dla Cudzoziemców już za nami!

Certyfikatowe Egzaminy z Języka Polskiego jako Obcego dla Cudzoziemców już za nami!

print as PDF

06 lis 2020

Rozmowa z Michałem Śleziakiem, rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej

Certyfikatowe Egzaminy z Języka Polskiego jako Obcego dla Cudzoziemców już za nami!

Po raz trzeci Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej przeprowadziła egzaminy dla cudzoziemców. WSEH to jedyny uprawniony ośrodek do przeprowadzania egzaminów państwowych dla obcokrajowców na terenie całego Podbeskidzia i drugi na terenie województwa śląskiego, zaraz obok Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dobie pandemii Covid-19, do końca nie wiedzieliście Państwo, czy uda się egzamin przeprowadzić. Jak ocenia Pan sytuację z perspektywy czasu? Z jakimi trudnościami borykaliście się Państwo podczas organizacji tak dużego przedsięwzięcia, w tak skomplikowanym czasie?

Rektor WSEH, Michał Śleziak: - Jako organizatorzy baliśmy się do ostatniej chwili, że rząd wprowadzi powiat bielski do strefy czerwonej, i że finalnie egzamin zostanie odwołany. Pozostaliśmy jednak w strefie żółtej i przygotowaliśmy wszystkie nasze budynki pod względem sanitarnym do tego, aby egzamin mógł się odbyć. Ze względu na obowiązujące obostrzenia, certyfikatowy egzamin z języka polskiego celowo został zorganizowany w trzech budynkach kampusu WSEH. Największa grupa cudzoziemców składająca się z ponad 40 osób, przystąpiła do egzaminu na terenie dużej sali gimnastycznej. Pozostałe grupy, (po 20 osób), rozlokowano w oddzielnych salach na terenie budynków "A" i "B", z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Jeżeli chodzi o obcokrajowców, którzy przystąpili do egzaminu, to dostosowali się oni do wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych., a wcześniej byli zobowiązani do przesłania oświadczeń covidowych. Dodatkowo służby techniczne uczelni mierzyły uczestnikom przed wejściem na salę egzaminacyjną temperaturę, a także dostarczały specjalistyczne płyny do dezynfekcji rąk. Równocześnie cudzoziemcy byli zaopatrzeni w maseczki i rękawice.

Ile osób finalnie przystąpiło do egzaminu?

- Łącznie do egzaminu przystąpiło 108 osób. W trzeciej edycji w Bielsku-Białej w certyfikatowych egzaminach wzięli udział obcokrajowcy z takich krajów jak- Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Tunezja, Ukraina, Wietnam i Irak.

Kiedy odbędą się kolejne egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców?

- Planowo kolejny egzamin dla poziomu B1 powinien odbyć się w styczniu 2021 roku, później w marcu, czerwcu i najprawdopodobniej w październiku. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, jako uprawniony ośrodek do przeprowadzania egzaminów państwowych, jest dumna z faktu, że takie egzaminy mogą odbywać się również w Bielsku-Białej. Cieszymy się również, że możemy pomóc wszystkim tym, którzy w Polsce chcą się osiedlić. Egzaminy państwowe nie służą jednak tylko temu aby przyspieszyć całą procedurę związaną z otrzymaniem karty stałego pobytu cudzoziemca w Polsce, czy też uzyskaniem obywatelstwa polskiego, ale przede wszystkim mają na celu niesienie kaganka oświaty w postaci znajomości języka, realiów i kultury polskiej. Uważamy także, że egzaminy te przyczynią się również do większej promocji naszego kraju i języka polskiego.

 

Dział Promocji WSEH