Start - Aktualnosci - Cudzoziemcy uczą się zdalnie języka polskiego!

Cudzoziemcy uczą się zdalnie języka polskiego!

print as PDF

28 wrz 2020

"Cudzoziemcy uczą się zdalnie języka polskiego!" - rozmowa z Panią Justyną Magierą, lektorką języka polskiego.

Czy e-kursy dla cudzoziemców, które po raz pierwszy za pośrednictwem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej odbywają się w formie całkowicie zdalnej, cieszą się tak dużym zainteresowaniem jak kursy stacjonarne?

- W tym roku po raz pierwszy w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej odbywa się zdalny kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Jest to nowość, ale liczba kursantów jest bardzo podobna do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku kursów stacjonarnych. Na kurs uczęszcza ponad dziesięć osób. Żyjemy w świecie, który coraz częściej wymaga od nas pracy czy nauki w formie zdalnej i widać, że nasi kursanci nie boją się e-kursów. 

Jak ocenia Pani zdalny tryb pracy z cudzoziemcami? Czy nauczanie języka polskiego online cudzoziemców, znacznie utrudniło Pani pracę?

- Praca zdalna ma swoją specyfikę. Na pewno musiałam zmodyfikować materiały tak, aby pasowały do nowego trybu pracy. Nie były to jednak moje pierwsze zajęcia prowadzone w tej formie, więc wiedziałam, że przy odrobinie pracy uda się przygotować efektywne zajęcia. Poza tym w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej pracujemy z aplikacją Microsoft Teams, która bardzo ułatwia przekazywanie materiałów i kontakt z kursantami. Kluczem do sukcesu są też ludzie – osoby, które zapisują się na nasze kursy, mają jasny cel. Chcą zdać egzamin i jest to dla nich wielka motywacja do pracy. 

Jak przebiega zdalny tryb nauczania języka polskiego jako obcego- plusy i minusy nauczania zdalnego w kontekście kursów stacjonarnych?
 

- Każda forma nauki ma swoje plusy i minusy. Największym minusem trybu zdalnego jest brak bezpośredniego kontaktu z uczestnikami kursu. Na szczęście w trakcie e-zajęć mogę moich kursantów zobaczyć i usłyszeć, więc nie jest też tak, że żadnego kontaktu nie ma. Na pewno bardzo dużym plusem zajęć online jest fakt, że wielu osobom łatwiej jest wziąć w nich udział, bo nie muszą dojeżdżać na kurs. Nie każdy mieszka blisko uczelni, a niektóre osoby muszą na przykład opiekować się dziećmi. Czasami trudno jest zdążyć na kurs ze względu na pracę. Jeśli mamy komputer lub komórkę, możemy dołączyć do kursu z każdego miejsca. Jeśli komuś, mimo wszystko, nie uda się wziąć udziału w lekcji, może ją sobie potem obejrzeć. Nagranie jest też oczywiście dostępne dla osób, które na lekcji były, ale chcą sobie coś powtórzyć. Zarówno na zajęciach stacjonarnych, jak i zdalnych realizujemy ten sam materiał. Słuchamy nagrań, omawiamy ważne zagadnienia gramatyczne i poznajemy różne formy pisemne. Kursanci dostają zadania domowe, żeby mogli dodatkowo poćwiczyć. Trochę trudniej jest na e-zajęciach porozmawiać z każdą osobą, a jest to ważne, ponieważ na egzaminie pojawia się także część „mówienie”. Rozwiązujemy to jednak w ten sposób, że kursanci nagrywają swoje wypowiedzi i wysyłają je do mnie do sprawdzenia. Poprawiam też wszystkie zadania i teksty, które uczestnicy kursu zrobią czy napiszą. W ten sposób każdy kursant otrzymuje indywidualną opiekę. 

Czy myśli Pani, że wdrożenie systemu zdalnego nauczania sprawdzi się również przyszłościowo w przypadku nauczania języka polskiego jako obcego?

- Jest wiele zalet kursów w formie zdalnej, a taka forma nauki jest coraz popularniejsza na całym świecie – nie tylko z powodu pandemii koronawirusa. Żyjemy szybciej, jesteśmy rozproszeni. Internet jest miejscem, gdzie możemy się spotkać bez względu na inne ograniczenia. Oczywiście materiały i metody nauczania muszą być tak modyfikowane, żeby pasowały do formy zdalnej. Możemy to robić i naturalnie będziemy. Na pewno w przyszłości będziemy uczyć i stacjonarnie, i zdalnie. Będzie to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby i możliwości kursantów.  

Dziękujemy za rozmowę.

Dział Promocji WSEH