Start - Aktualnosci - Do jakiego zawodu przygotowują studia na kierunku ADMINISTRACJA?

Do jakiego zawodu przygotowują studia na kierunku ADMINISTRACJA?

print as PDF

15 lut 2022

Do jakiego zawodu przygotowują studia na kierunku ADMINISTRACJA? - Program studiów na tym kierunku gwarantuje przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w administracji prywatnej oraz w organizacjach społecznych. Uzyskanie tytułu zawodowego uprawnia absolwenta do pracy na stanowiskach zarówno w administracji publicznej, jak i niepublicznej, przede wszystkim może on znaleźć zatrudnienie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (np. urzędach gmin), urzędach obsługujących organy administracji rządowej (np. urzędach wojewódzkich), a także podmiotach zaliczanych do zakładów administracyjnych (stanowiska administracyjne w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury). - informuje dr Mirosław Wątroba, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.