Start - Aktualnosci - "Erasmus w dobie pandemii SARS-CoV-2".

"Erasmus w dobie pandemii SARS-CoV-2".

print as PDF

25 mar 2021

"Erasmus w dobie pandemii SARS-CoV-2"- rozmowa z Panią mgr Elżbietą Jaszczurowską, która w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zajmuje się programem Erasmus Plus oraz pełni obowiązki tłumacza, jest także odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe oraz za obsługę zagranicznych wykładowców. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów anglojęzycznych. Dziedzina badawcza to kody socjolingwistyczne, ogólnie pojęta kultura, a w szczególności komunikacja międzykulturowa.

Czy epidemia zatrzymała program Erasmus?

- Pandemia nie zatrzymała programu, a jedynie go ograniczyła. Z racji braku możliwości fizycznych wyjazdów, program można realizować zdalnie.

W jaki sposób może Pani zachęcić studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej do udziału w międzynarodowym programie Erasmus w trybie zdalnym?

- To trudne pytanie, ponieważ, cała idea Erasmusa opierała się na poznawaniu innych kultur, sposobie uczenia się innymi metodami, spotykaniu rówieśników, rozwijaniu języków obcych, a także rozwoju umiejętności radzenia sobie  w trudniejszych sytuacjach. Zdalne nauczanie w innej uczelni nie spełnia tych głównych założeń. Wszak motto programu brzmi "ERASMUS Changing lives, opening minds".

Jeśli znikną obowiązujące obostrzenia, to czy studenci, którzy rozpoczną swój udział w programie Erasmus, mają gwarancję kontynuacji programu w trybie wyjazdowym w wytypowanym wcześniej kraju?

- Oczywiście, serdecznie zachęcam. Już w zeszłym roku było kilka studentek chętnych do uczestnictwa i z pewnością mogłyby wyjechać, gdyby nie lockdown. Zresztą ten lockdown zastał naszego studenta w Portugalii, który jednak  nie wystraszył się i dokończył mobilność. Na naszej stronie znajduje się lista partnerów, można wybierać, a ja zajmę się całą resztą. Teraz wymiana dokumentów odbywać się będzie elektronicznie, co ułatwia cały proces i odpowiedź będzie natychmiastowa. Co więcej, wchodzimy w nowe rozdanie środków, a co za tym idzie będą nowe rozwiązania, np. Electronic Students Card, obowiązująca w całej UE.

https://wseh.pl/pl/page/wspolpraca-miedzynarodowa-i-projekty-unijne/wspolpraca-miedzynarodowa.html

Dziękuję za rozmowę.

Dział Promocji WSEH