Start - Aktualnosci - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

print as PDF

08 paź 2019

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

odbędzie się 12 października br. o godzinie 15.30.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Wprowadzenie sztandaru WSEH.
2. Wejście Senatu.
3. Hymn.
4. Powitanie społeczności akademickiej przez JM Rektora Michała Śleziaka.
5. Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Michała Śleziaka.
6. Przemówienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego.
7. Ślubowanie i immatrykulacja.
8. Otwarcie roku akademickiego 2019/2020.
9. „Gaudeamus Igitur”.
10. Wykład inauguracyjny pt. „Prawda w interpretacji" wygłosi dr Tomasz Kalaga.
11. Wyjście Senatu.
12. Wyprowadzenie Sztandaru.