Start - Aktualnosci - Kolejny certyfikatowy egzamin z języka polskiego jako obcego już w marcu 2020 roku!

Kolejny certyfikatowy egzamin z języka polskiego jako obcego już w marcu 2020 roku!

print as PDF

08 sty 2020

Formularz rejestracji uczestnictwa na egzaminie w sesji marcowej będzie dostępny 8 stycznia 2020 r. od godziny 12.00.

 
Osoby, które wypełnią formularz rekrutacyjny (link poniżej) i otrzymają w przeglądarce internetowej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, powinny w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 roku dokonać opłaty za egzamin. W tytule wpłaty należy wpisać „egzamin certyfikatowy z j. polskiego jako obcego” oraz podać imię i nazwisko zdającego. Potwierdzenie wykonania przelewu należy wysłać na adres: certyfikacja@wseh.pl.

 

Formularz rekrutacyjny

 

Opłata za egzamin:
 
Poziom B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – 638 PLN.
Poziom B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – 638 PLN.

 
Opłatę za egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę.
Koszt egzaminu – 150 EUR; kurs euro zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 31 grudnia 2019 – 4,2585 PLN. 
 
 
Numer konta, na które należy przelać opłatę:
 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)
36 1030 0019 0109 8503 3002 1998

 
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
338110101, 338165170, 505 76 76 36