Start - Aktualnosci - Kondycja "finansów" w dobie pandemii SARS-CoV-2

Kondycja "finansów" w dobie pandemii SARS-CoV-2

print as PDF

08 sty 2021

"Doświadczenia związane z nauczaniem zdalnym na podstawie prowadzonych przeze mnie zajęć związane są z poznawaniem nowych form pracy i współpracy. Prowadząc przedmiot finanse, dużą zaletą było dla mnie wykorzystanie form i technik, których do tej pory nie stosowałam, a mianowicie wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania zadań związanych bezpośrednio z przedmiotem w zakresie analiz finansowych (...)"- rozmowa z Wiolettą Świebodą, pracownikiem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, a także doktorantką w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jak ocenia Pani wpływ pandemii SARS-CoV-2 na nauczanie w szkolnictwie wyższym na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej?

- Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Zarówno pracowników akademickich, jak i studentów. Niespodziewane pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 oraz jego szybkie rozprzestrzenianie się spowodowało, że całe środowisko akademickie zmuszone było do natychmiastowego wdrożenia nowych zasad nauki. Nauka zdalna była dla nas nowością. Nie doświadczyliśmy jej wcześniej w takiej formie i na taką skalę. Na początku pojawiało się wiele pytań organizacyjnych. Jak utrzymać jakość kształcenia? Jak zagwarantować wszystkim studentom jednakowe standardy? Jak sprostać wymaganiom technicznym? Szybkie działania podjęte przez władze uczelni, a także wytężona praca pracowników administracji i działu IT pozwoliła na szybkie dostosowanie wymogów do panujących zasad. 

Jakie jest Pani doświadczenie związane ze zdalnym nauczaniem- plusy i minusy na podstawie prowadzonych przez Panią zajęć z przedmiotu finanse?

- Doświadczenia związane z nauczaniem zdalnym na podstawie prowadzonych przeze mnie zajęć związane są z poznawaniem nowych form pracy i współpracy. Prowadząc przedmiot finanse, dużą zaletą było dla mnie wykorzystanie form i technik, których do tej pory nie stosowałam, a mianowicie wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania zadań związanych bezpośrednio z przedmiotem w zakresie analiz finansowych. W pracy zdalnej każdy ze studentów miał możliwość pracy na swoim komputerze bądź laptopie (funkcja ta nie była dostępna na smartphonie), gdzie indywidualnie mógł rozwiązywać zadania, które do tej pory wykonywane były w formie pisemnej. Na pewno zastanowię się nad wdrożeniem tej formy w kolejnych latach przy wykorzystaniu pracowni komputerowej. Natomiast jeżeli chodzi o wady pracy zdalnej, to największymi trudnościami były te o charakterze technicznym, do których mogę zaliczyć: brak zasięgu niektórych osób, zakłócenia, brak dostępu do stałego łącza lub słabszy zasięg. Odczuwałam niedosyt w możliwości indywidualnej konsultacji ze studentami, śledzenia ich pracy. Na pewno odczuwałam wyraźne zmniejszenie komunikacji w relacji wykładowca – student, jednak będąc tego świadoma starałam się rozmawiać z każdym studentem w ramach ćwiczeń z przedmiotu, podczas rozwiązywania zadań.

Jakie ma Pani metody na aktywizowanie swoich studentów w trybie nauczania online?

- Metody na aktywizowanie studentów w trybie nauczania online to przede wszystkim rozmowa indywidualna. Jeżeli studenci wiedzą, że za moment mogą zostać wywołani do odpowiedzi czynnie w nich uczestniczą, są uważni, skupieni na zadaniach. Kolejną z metod jest podawanie przykładów z praktyki zawodowej oraz prośby, aby studenci podzielili się swoimi doświadczeniami w obszarze omawianych zagadnień. Z tym wiążę miłe wspomnienia, ponieważ studenci chętnie podawali przykłady, z którymi się zetknęli np. 
w swojej pracy zawodowej.

Prowadzi Pani zajęcia dla studentów zarządzania z przedmiotu finanse.  Jak ocenia Pani poziom nauczania, zwłaszcza w grupie studentów II roku?

- Prowadząc przedmiot dla studentów zarządzania z przedmiotu finanse uważam, że studenci, którzy wybrali ten kierunek, wytypowali go świadomie. Znacząca większość osób wykazuje zainteresowanie i czynnie uczestniczy w zajęciach. Jest to widoczne, ponieważ studenci zadają pytania, są ciekawi innych rozwiązań czy odniesienia do praktyki. Zdarza się, że otrzymuję maile z pytaniami, co bardzo mnie cieszy i jest budujące, ponieważ pozwala mi odczuć, że udało mi się zainteresować tematem. Choć jak wiemy nie jest to łatwe, szczególnie w czasach nauczania zdalnego. 

Jaka jest ogólna kondycja "finansów" w dobie pandemii SARS-CoV-2?

- Odnosząc się do tematu kondycji finansów w dobie pandemii SARS-CoV-2 w ostatnim czasie opublikowany został artykuł naukowy mojego autorstwa, którego temat bezpośrednio związany jest z zarządzaniem finansami w ochronie zdrowia, czyli tematem najbliższym memu sercu naukowemu, pt.: „Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie finansami w sektorze ochrony zdrowia”. Artykuł uzyskał pozytywne recenzje i został opublikowany w czasopiśmie naukowym, obejmującym recenzowane monografie naukowe MNiSW. 
W niniejszym artykule podjęłam się oceny metod wykorzystywanych na podstawie analizy finansowej w sektorze ochrony zdrowia oraz odniosłam się do sposobów zarządzania publicznymi placówkami medycznymi w Polsce w dobie pandemii SARS-CoV-2.
 

 

Dziękuję za rozmowę.

Dział Promocji WSEH