Start - Aktualnosci - List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni

print as PDF

28 lut 2022

Publikujemy fragment listu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni z prośbą o wsparcie studentów i naukowców z Ukrainy:

"Jednocześnie pragnę przypomnieć o obecnie obowiązującej Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw Stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Mając na uwadze powyższe, decyzja o zaliczeniu na poczet studiów zajęć odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej należy do uczelni". 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-do-rektorow-uczelni-z-prosba-o-wsparcie-studentow-oraz-naukowcow-z-ukrainy?fbclid=IwAR2d3NxiorM2nxDQ2P8wzF9lFRxmHtIQpJ3vpmBkwjdvbmJP-fe8aVwmQQ8