Start - Aktualnosci - Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Świebody

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Świebody

print as PDF

26 wrz 2022

Przewodniczący i Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podały do wiadomości, że 26 września 2022 r. odbyła się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską MGR WIOLETTY ŚWIEBODY. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Użyteczność informacji w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych”.

W obronie publicznej rozprawy doktorskiej na specjalne zaproszenie mgr W. Świebody wzięły również udział władze Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej- Rektor Michał Śleziak i Kanclerz Jerzy Dec.

Z okazji obrony rozprawy doktorskiej życzmy wielu sukcesów i satysfakcji, wspaniałej kariery i wiele osiągnięć, a także powodzenia w dalszej drodze dydaktycznej i badawczej. Komisja podczas publicznej dyskusji nad dysertacją doktorską wyraziła wiele słów uznania nad profesjonalnym podejściem autorki do tematu przedstawionej rozprawy, jej zawartości merytorycznej oraz kompleksowości przeprowadzonych badań i wynikających z nich rekomendacji dla podmiotów publicznych ochrony zdrowia.

W październiku Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zbierze się celem podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego pani mgr W. Świebodzie.

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/jednostki/komitety-naukowe/KN_EiF/DR/zawiadomienie_o_obronie_dr_KN_%C5%9Awieboda.pdf?fbclid=IwAR1e-qsjpRYtHSPfRR0auO7En54kgxn1DB-HeF46_256a5H9wleNrk8BJV4