Start - Aktualnosci - "Podstawy zarządzania" - kolejny e-zjazd dla studentów niestacjonarnych!

"Podstawy zarządzania" - kolejny e-zjazd dla studentów niestacjonarnych!

print as PDF

09 kwi 2021

Studenci kierunku ADMINISTARCJA w ramach zajęć z przedmiotu "Podstawy zarządzania", tworzą modele biznesowe przedsiębiorstw, w oparciu o model biznesowy Canvas. Wykładowca WSEH, Tomasz Sobel podkreśla, że model biznesowy pozwala uporządkować informacje, które mamy o danym produkcie, pozwala zebrać w całość i lepiej opisać dany proces. Studenci wnioskują, że taki model pomaga w podejmowaniu decyzji, czyli ułatwia zarządzanie. - "Dzięki rozpisaniu i pogrupowaniu informacji otrzymanych na temat danego procesu, modele biznesowe pomagają lepiej go zrozumieć, a także skuteczniej nim zarządzać"- dodaje Patryk Pinczer, student I roku na kierunku administracja.