Start - Aktualnosci - Podsumowanie konferencji - "TOTALITARIANISM IN FILM AND LITERATURE"

Podsumowanie konferencji - "TOTALITARIANISM IN FILM AND LITERATURE"

print as PDF

03 paź 2022

- "Poruszyliśmy podczas konferencji bardzo ważną rzecz- z jednej strony to, że w inny sposób odbierane są te symbole związane z okrucieństwem II wojny światowej przez pokolenia, które doświadczyły okrucieństwa wojny, inaczej przez pokolenia późniejsze, a jeszcze w inny sposób przez pokolenie, które urodziło się w latach 90. Pokolenie z lat 90. to szczególne pokolenie, które powinno być edukowane, bo ono jest niejako narażone na to, że patrząc z perspektywy czasu, nie odbiera tej symboliki w taki sposób, w jaki powinno odbierać w naszym kręgu kulturowym, czyli jako symbole totalitaryzmu, jako symbole takich działań, które doprowadziły do śmierci milionów ludzi. - Wyciągnęliśmy z tej konferencji bardzo ważny wniosek, że trzeba edukować młode pokolenie i ta edukacja została kilka razy podczas tej konferencji podkreślona, a także podczas wystąpienia inspektora dr. Mariusza Ciarki ("Przeciwdziałanie i zapobieganie propagowaniu ustrojów totalitarnych z perspektywy policji"), który wspominał o działaniach policji, o tym, że policja edukuje, a także, że nauczyciele powinni edukować i to jest największe wyzwanie również dla nauczycieli, jeśli chodzi o to najmłodsze pokolenie". - podsumowała prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka.