Start - Aktualnosci - „Przedsiębiorczość w XXI wieku”

„Przedsiębiorczość w XXI wieku”

print as PDF

26 kwi 2019

WSEH  na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: „Przedsiębiorczość w XXI wieku"!

24 kwietnia 2019 roku studentki I roku studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE (Patrycja Świerczyńska i Sabina Kuch) wzięły udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: „Przedsiębiorczość w XXI wieku”. Główny inicjator i pomysłodawca konferencji to SKN „Manager” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Celem Konferencji była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości w XXI wieku.

Konferencja była skierowana do nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, a przede wszystkim do studentów zrzeszonych w kołach naukowych i wszystkich osób zainteresowanych aktualną problematyką przedsiębiorczości. Referat wygłoszony przez studentki WSEH (Patrycję Świerczyńską i Sabinę Kuch) został przyjęty z dużym aplauzem. Referaty zaprezentowane w trakcie Konferencji, po przejściu procedury recenzji, zostaną umieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

 

Opiekun naukowy wystąpień z ramienia WSEH: dr Stanisław Ciupka.