Start - Aktualnosci - Rozmowa z przewodniczącą komisji Certyfikatowego Egzaminu z Języka Polskiego jako Obcego

Rozmowa z przewodniczącą komisji Certyfikatowego Egzaminu z Języka Polskiego jako Obcego

print as PDF

09 maj 2021

IV edycja Certyfikatowych Egzaminów z Języka Polskiego jako Obcego w powołanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną Szkole Kultury i Języka Polskiego w Bielsku-Białej już za nami. Jak ocenia Pani ogólny poziom znajomości języka polskiego wśród cudzoziemców, którzy przystąpili do egzaminu?

-  "Trudno powiedzieć dlatego, że dopiero zaczynamy sprawdzać wszystkie prace pisemne. Wydaje się jednak, że poziom jest wystarczająco dobry by większość z nich uzyskała obywatelstwo. Wielu obcokrajowców też zdaje egzamin na poziomie B1 mimo, że są z poziomu wyższego. Musimy też zdawać sobie sprawę z faktu, że poziom B1 jest wystarczający do uzyskania obywatelstwa polskiego, dlatego też czasami osoby nawet z poziomu C decydują się na ten niższy certyfikat żeby ułatwić sobie zadanie. Zobaczymy jakie będziemy mieć wrażenia po sprawdzeniu całości, ale na razie jako komisja jesteśmy nastawieni dość optymistycznie".- informuje dr Beata Terka, przewodnicząca komisji, a także asystent na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.​

Wktótce pełna wersja wywiadu na stronie WSEH.pl