Start - Aktualnosci - Stop dla szerzenia mowy nienawiści!

Stop dla szerzenia mowy nienawiści!

print as PDF

24 cze 2020

W myśl zasady poszanowania godności i tolerancji oraz mając na uwadze godność i dobre imię wszystkich studentów oraz pracowników WSEH kieruje się zasadami tolerancji, zaufania, dbania o dobro wspólne i poszanowania dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów i postaw obywatelskich.
#Stop dla szerzenia mowy nienawiści

Twój cel studia zdalne WSEH.pl