Start - Aktualnosci - Studiowanie administracji – w jakiej pracy najczęściej znajdują zatrudnienie absolwenci tego kierunku?

Studiowanie administracji – w jakiej pracy najczęściej znajdują zatrudnienie absolwenci tego kierunku?

print as PDF

18 lip 2023

Administracja to jeden z kierunków, który wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów na studia. Ze względu na interdyscyplinarny charakter, absolwenci nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do jakiej pracy po administracji można pójść?

Administracja – i co dalej?

Studenci administracji zdobywają wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz prawnych, jednak jest to kierunek interdyscyplinarny, dający szerokie perspektywy zawodowe. Wszystko dlatego, że w programie studiów przewidziano również przedmioty związane z naukami politycznymi, pozyskiwaniem funduszy europejskich czy funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Absolwenci administracji mają więc możliwość znalezienia pracy w urzędach, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach non-profit czy nawet kancelariach prawnych. Coraz częściej studia z zakresu administracji wymagane są również przez pracodawców z sektora prywatnego, działających w różnych branżach. Dział administracyjny znajduje się w strukturach niemal każdej większej firmy, a sprawne jego funkcjonowanie zależy od przygotowania merytorycznego pracowników.

Co po administracji?

Studenci często zadają sobie pytanie, co po administracji? Czy warto studiować administrację? Otóż zdecydowanie tak, głównie ze względu na fakt, iż zatrudnienie można pozyskać zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niewiele jest kierunków dających tak szeroką perspektywę zawodową, choć oczywiście wiele zależy od podejścia studenta. Istotne, aby już w czasie studiów zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe, na przykład podczas praktyk czy stażów. Administracja - studia w Bielsku-Białej umożliwiają studentom łączenie nauki z praktycznym wykorzystywaniem zdobywanej wiedzy, dzięki czemu mogą oni zarówno uczyć się, jak i pracować w zawodzie. Jednocześnie warto ciągle podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach zawodowych czy ucząc się języków obcych. Dzięki temu łatwiej będzie wyróżnić się wśród kandydatów na konkretne stanowisko.

Dobra praca w zawodzie

Absolwenci administracji nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie - wielu z nich podejmuje zatrudnienie w urzędach i innych jednostkach publicznych, lecz sporo osób decyduje się na pracę w prywatnych firmach. Najczęściej piastują stanowiska specjalisty do spraw administracyjnych, chociaż niektórzy zajmują się również rozliczeniami czy prowadzeniem spraw kadrowych. Znajomość języków obcych pozwala natomiast podjąć pracę w działach administracyjnych międzynarodowych korporacji.