Start - Aktualnosci - TOTALITARYZM W LITERATURZE I FILMIE

TOTALITARYZM W LITERATURZE I FILMIE

print as PDF

29 sie 2022

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

TOTALITARIANISM IN FILM AND LITERATURE
TOTALITARYZM W LITERATURZE I FILMIE
BIELSKO-BIAŁA 2022

"Totalitaryzm i inne radykalne ideologie zawsze były przekleństwem społeczeństw dużych i małych jak długo istnieje świat. Obecne czasy wymagają od społeczności akademickiej ponownej analizy i interpretacji wybiegów i technik totalitarnych ideologii, oraz naukowej dekonstrukcji przekazywanych treści i formy tych przekazów. Jako materiał do badań proponujemy literaturę i film o wyraźnym totalitarnym przesłaniu. Historia powstania utworu, treści jawne i ukryte, estetyka tych dzieł nawiązująca do starych i nowych wierzeń i ideologii, to tylko niektóre treści, które mogą się pojawić w dyskusjach"- dr hab. Janina Falkowska, prof. WSEH.
W dniach 1-3 października br. odbędzie się międzynarodowa konferencja- "Totalitarianism in Literature and Film Conference" na terenie kampusu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest dr hab. Janina Falkowska University of Economics and Humanities (WSEH), Bielsko-Biala, Poland , a także  Associate Professor Lenuta Giukin, SUNY Oswego, USA. 
Program konferencji znajduje się na stronie: https://wseh.pl/uploads/conference-totalitarianism/Conference%20Schedule_for%20the%20web.pdf
Międzynarodowa konferencja "Totalitaryzm w literaturze i filmie" odbędzie się na terenie kampusu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a także w trybie online. W ramach konferencji wystąpienia prelegentów z Polski (Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Lublin, Warszawa, Łódź), Kanady, Stanów Zjednoczonych, Iranu, Izraela, Indii, Hiszpanii, Portugalii, Algierii, Egiptu i Wielkiej Brytanii. Dla odbiorców z Polski szczególnie polecamy wystąpienie prof. Jadwigi Stawnickiej – "Przestępstwo publicznego propagowania totalitaryzmu (art.256 k.k.). Piśmiennictwo i judykatura oraz perspektywa lingwistyki kryminalistycznej, a także (Komenda Główna Policji) – dr Mariusz Ciarka  "Przeciwdziałanie i zapobieganie propagowaniu ustrojów totalitarnych z perspektywy Policji". 
Zachęcamy do udziału w konferencji.