Start - Aktualnosci - Wykłady dla studentów stacjonarnych oficjalnie rozpoczęte!

Wykłady dla studentów stacjonarnych oficjalnie rozpoczęte!

print as PDF

14 paź 2020

14 października br. oficjalnie rozpoczęły się pierwsze wykłady dla studentów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego roku na kierunkach zarządzanie i filologia angielska. W środę odbyły się wykłady i ćwiczenia między innymi z przedmiotów zarządzanie projektami, matematyka w zarządzaniu, język angielski, język hiszpański, impostacja głosem, moduł ekonomiczny i wykłady, ćwiczenia z wielu innych przedmiotów.