Start - Aktualnosci - Zarządzanie systemem bezpieczeństwa

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa

print as PDF

13 wrz 2019

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej uruchomiła nabór na studia magisterskie II stopnia z nową specjalnością - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM na kierunku ZARZĄDZANIE.

Zarządzanie bezpieczeństwem to specjalność, która będzie realizowana na studiach magisterskich. Program studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE z w/w specjalnością dedykowany jest do urzędników, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, żołnierzy Wojska Polskiego i Straży Granicznej , druhów strażaków, ratowników medycznych oraz każdego pracownika zatrudnionego w administracji samorządowej i strukturach krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

Studia te są również propozycją dla wszystkich innych osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych np. nauczycieli.

Głównym celem specjalności dot. ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM – jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczącej budowania bezpieczeństwa lokalnego, społecznego, gospodarczego jako procesu tu i teraz (hic et nunc) oraz działania (indywidualnego, instytucjonalnego) w systemie krajowego (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) zarządzania kryzysowego.

Program specjalności zawiera wiele interesujących przedmiotów m.in. bezpieczeństwo rozwoju UE i jego zagrożenia, prawo UE i prawo RP w obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, kultura bezpieczeństwa, instytucje i służby w systemie bezpieczeństwa publicznego RP, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, polityka i strategia bezpieczeństwa w biznesie i wiele innych.

W ramach studiów magisterskich ze specjalnością ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM przewiduje się zajęcia studyjne i praktyczne realizowane w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Miejskich (gminnych) Ośrodkach Pomocy Społecznej itp.

W trakcie studiów przewiduje się realne spotkania tematyczne z pracownikami i przedstawicielami administracji publicznej. Planujemy atrakcyjny cykl spotkań studentów z byłymi urzędnikami, funkcjonariuszami, oficerami, generałami policji, ABW, CBA, WP, OLAF, Europolu, europosłami, sędziami i prokuratorami, którzy w trakcie swojej zawodowej kariery mieli bezpośrednią styczność z różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, gospodarczego. Wielu z nich uczestniczyło w Unijnych niejawnych operacjach zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości (narkotykowej, finansowych czy oszustw podatkowych). Wielu z tych osób pełniąc różne funkcje w Brukseli czy administracji państwowej w Polsce uczestniczyło w tworzeniu systemów prawnych, instytucji i systemów bezpieczeństwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Do oferty studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE ze specjalnością ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM dołączone będą również jako komponent składowy Studia Podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.