Start - Aktualnosci - Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia stażu

Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia stażu

print as PDF

20 sty 2024

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2024 nasza uczelnia uzyskała zgodę na przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia stażu.