Start - Anna Bereś

Anna Bereś

print as PDF

Stowarzyszenie Ekspertów Biznesu zrzesza najlepszych na rynku specjalistów z dziedziny zarządzania, optymalizacji procesów biznesowych, rozwoju kapitału ludzkiego i pozyskiwania dotacji unijnych. Instytucja ta działa na rzecz aktywizacji i integracji środowisk biznesowych, promowania zasad etyki w biznesie i dbałości o jak najwyższą jakość usług consultingowych i szkoleniowych, m. in. poprzez wdrażanie programów certyfikacji. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju sfery innowacyjności oraz kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy. Stowarzyszenie jest koordynatorem Proinnowacyjnego Klastra Biznesu – inicjatywy łączącej potencjał przedsiębiorstw z branży doradczo-szkoleniowej, uczelni wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.