Start - Dev - Conferences - 46. Sympozjum GAP: Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

46. Sympozjum GAP: Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

print as PDF

Pomysłodawcą i gospodarzem każdego Sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Blokami tematycznymi tego wydarzenia były:

- miejska gospodarka okrężna – gospodarz dnia: dr Michał Kudłacz, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

- nierówności społeczne – gospodarz dnia: dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Polski
Szczyrk
z
Od 19 sty 2018 do 21 sty 2018