Start - Dev - Conferences - Aktualne problemy nowoczesnego biznesu: aspekty księgowo-finansowe i zarządcze

Aktualne problemy nowoczesnego biznesu: aspekty księgowo-finansowe i zarządcze

print as PDF

Główne tematy konferencji:

- teoretyczne i metodologiczne aspekty instytucjonalnej i prawnej regulacji rozwoju biznesu,

- narzędzia finansowe i ekonomiczne rewitalizacji biznesu,

- doradztwo księgowe i analityczne dla strategicznego rozwoju biznesu,

- nowoczesny biznes: zarządzanie i opodatkowanie,

- systemy informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi,

- mechanizmy inwestycji i polityki zagranicznej współczesnego biznesu.

Polski
Lwów
z
Od 17 mar 2021 do 19 mar 2021