Start - Dev - Conferences - The Contextuality of Language and Culture

The Contextuality of Language and Culture

print as PDF

Tematem konferencji była rola i funkcja kontekstu w języku i kulturze. Konferencja była wydarzeniem interdyscyplinarnym skupiającym uwagę naukowców z różnych dziedzin takich jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia języka, pragmatyka, językoznawstwo czy metodyka. Konferencja podzielona została na 6 sesji tematycznych:
a) studia literackie i kulturowe,
b) pragmatyka,
c) hermeneutyka i interpretacja,
d) językoznawstwo stosowane,
e) składnia i pragmatyka,
f) filozofia języka.

Polski
Kraków
o
30 maj 2008