Start - Dev - Conferences - Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – wizje, podejścia, modele, koncepcje, wyniki badań

Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – wizje, podejścia, modele, koncepcje, wyniki badań

print as PDF

Głównym celem obrad było przedyskutowanie wyselekcjonowanych autorsko problemów dotyczących determinant skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Polski
Rychwałd
z
Od 23 wrz 2018 do 24 wrz 2018