Start - Dev - Conferences - Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej

Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej

print as PDF

Tematyka konferencji:
a) czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego – teoria i praktyka,
b) gospodarka a środowisko naturalne,
c) procesy dostawcze przedsiębiorstw i regionów w zróżnicowanych warunkach otoczenia,
d) rola władz publicznych w zarządzaniu gospodarką narodową.

Polski
Borków
z
19 maj 2011