Start - Dev - Conferences - Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej (od teorii do praktyki)

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej (od teorii do praktyki)

print as PDF

Główne cele:

- popularyzacja w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji,

- integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie,

- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

Polski
Warszawa
z
05 paź 2017