Start - Dev - Conferences - Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka

Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka

print as PDF

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej kluczowego znaczenia we współczesnym świecie. Konferencja ma za zadnie skupić różne podmioty życia społecznego – naukowców, nauczycieli, studentów, uczniów, polityków, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej – by w referatach i dyskusji podjąć ważne kwestie poszanowania praw i wolności człowieka.

Polski
Zabrze
z
10 gru 2015