Start - Dev - Conferences - II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

print as PDF

Głównym celem festiwalu było propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Polski
Warszawa
z
Od 02 paź 2018 do 03 paź 2018