Start - Dev - Conferences - II seminarium naukowo-praktyczne: Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem

II seminarium naukowo-praktyczne: Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem

print as PDF

Głównym celem konferencji jest propagowanie idei rozwoju zrównoważonego, która staje się realną praktyką przemysłu, biznesu, edukacji i polityki. Ponadto celem utylitarnym konferencji jest integracja środowisk naukowych ze środowiskiem praktyków.

Polski
Żywiec
w
03 lip 2018