Start - Dev - Conferences - Konkurencyjność oferty edukacyjnej: innowacje i otwarcie na nowe rynku

Konkurencyjność oferty edukacyjnej: innowacje i otwarcie na nowe rynku

print as PDF

Prezentowane na konferencji referaty ogniskują się wokół tematyki związanej z nowymi trendami w edukacji i problemami rynku usług edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter obrad pozwolił przedstawić szerokie spektrum problemów związanych z kształceniem i zarządzaniem w dziedzinie edukacji. Swoje miejsce znalazły tu zagadnienia nowych technologii kształcenia, zrównoważonego rozwoju, kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem na rynku edukacyjnym oraz wyzwania pedagogiczne i dydaktyczne, zmieniającego się rynku usług edukacyjnych.

Polski
Bielsko-Biała
o
20 sty 2014