Start - Dev - Conferences - Kultura we współczesnym świecie

Kultura we współczesnym świecie

print as PDF

Konferencja poświęcona była dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Badacze kultury zgodnie uznają, że pojęcie kultura to wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego słowa „cultura agri”, czyli uprawa roli. W miarę upływu czasu interpretacje tego pojęcia przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki spowodowały, że kultura nabrała wielorakiego znaczenia.

Polski
Lublin
z
19 lis 2020