Start - Dev - Conferences - Obnovitelné energetické zdroje pro vyšší zamestnanost a lepší životní prostredí

Obnovitelné energetické zdroje pro vyšší zamestnanost a lepší životní prostredí

print as PDF

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zarządzania ochroną środowiska i energetyką. Uczestnicy konferencji poznali także praktyczne podejście do wykorzystania zasobów ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych.

Polski
Czeski Cieszyn (Czechy)
z
22 kwi 2015